Wywiad tygodnia

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Gwarantujemy najwyższy poziom leczenia

Rozmowa z doktor Danutą Kurylak, dyrektorem ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Po rozbudowie i zakupach sprzętu WSD dołącza do najlepszych tego typu placówek w kraju, krok po kroku stając się m.in. ośrodkiem chirurgii dziecięcej na najwyższym poziomie.

Przed modernizacją leczyło się u nas rocznie 9,5 tysiąca dzieci i młodzieży, obecnie ponad 13,5  tysiąca, a zakładamy, że w niedalekiej przyszłości przekroczymy liczbę 15 tysięcy. Modernizacja bazy lokalowej i zakupy sprzętu, dotychczasowa kadra medyczna oraz pozyskani wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie radiologii, onkologii i hematologii, chirurgii i neurochirurgii – wszystko to sprawiło, że możemy obecnie mówić o naszej lecznicy jako o wysokospecjalistycznym szpitalu dziecięcym, w którym chore dzieci są leczone w pełnym specjalistycznym zakresie, kompleksowo i komplementarnie, zgodnie z aktualnymi zdobyczami technologii medycznych. Wykonujemy medyczne procedury zachowawcze i zabiegowe na najwyższym poziomie, niektóre z nich są unikatowe. (…)

Wojewódzki Szpital Dziecięcy to obecnie imponujący, nowoczesny kompleks. Mamy 220 łóżek dla pacjentów, a od czerwca udostępnimy 86 łóżek dla matek, które będą mogły odpoczywać obok swoich dzieci. Prawie 3000 metrów powierzchni dachów zajmuje 6 ogrodów – różnych tematycznie, których wyposażenie dostosowane jest do potrzeb pacjentów w zależności od ich wieku. W każdym oddziale jest klasa szkolna i pokój wypoczynkowy dla matek z kącikiem zabaw dla dzieci. Ciekawa jest aranżacja wnętrz, w której dobrze czują się zarówno małe dzieci, jak i młodzież.

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Oddział Chirurgii Dziecięcej funkcjonuje od listopada 2014. Kierujący nim profesor Andrzej Prokurat jest chirurgiem z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował wcześniej w wysokospecjalistycznych jednostkach chirurgii dziecięcej – Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka oraz klinikach Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego praca w renomowanych ośrodkach klinicznych oraz doświadczenie w dziedzinie chirurgii onkologicznej gwarantują najwyższy poziom leczenia

Sam oddział ma bardzo szerokie zaplecze diagnostyczne i terapeutyczne. Doświadczona kadra medyczna, w tym anestezjologiczna, pozwala na realizację świadczeń na najwyższym poziomie, z  leczeniem oparzeń oraz pełnym profilem zabiegowym (chirurgia onkologiczna, torakochirurgia, chirurgia noworodka, urologia i endoskopia urologiczna, neurochirurgia z neuroendoskopią, chirurgia endokrynologiczna, wideochirurgia, chirurgia rekonstrukcyjna, endoskopia przewodu pokarmowego).

[Wśród wykonywanych u nas unikatowych operacji warto wymienić] zabiegi polegające na etapowych oszczędzających resekcjach lub radykalnym profilaktycznym usunięciu narządów u pacjentów z nowotworami dziedzicznymi. (…) W Polsce takim leczeniem zajmują się nieliczne pediatryczne ośrodki kliniczne. Ze względu na to, że są to schorzenia rzadko występujące istotne jest, aby kwalifikację do terapii i leczenie operacyjne przeprowadzał specjalista z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Taką osobą jest prof. Andrzej Igor Prokurat, który jest reprezentantem środowiska chirurgów dziecięcych w Polskiej Grupie Roboczej ds. Leczenia Guzów Neuroendokrynnych Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.

Sam wykonał 10 niezwykle trudnych zabiegów operacyjnych u tego rodzaju pacjentów. W lutym 2016 przeprowadził zabieg całkowitego usunięcia tarczycy u półtorarocznej dziewczynki, u której stwierdzono zespół [mutacji genowych dających] (…) najbardziej agresywną postać rodzinnego raka tarczycy. Wcześniej, ponad 15 lat temu, operował w CZD matkę dziecka właśnie z powodu takiego nowotworu. W tym samym roku przeprowadził etapowe leczenie operacyjne nowotworów dziedzicznych trzustki i przytarczyc u czternastoletniej dziewczynki i jej siedemnastoletniego brata. (…)

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Lecznica ma jeszcze dwa nowe oddziały – neurochirurgię dziecięcą i hematologię.

 

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej funkcjonuje od 2015 roku. Założycielem był prof. Marek Harat, który również w naszym szpitalu przeprowadza skomplikowane operacje u dzieci. Oddziałem kieruje doktor Dariusz Paczkowski, pracuje w nim sześciu specjalistów i jeden lekarz w trakcie specjalizacji.

Utworzenie oddziału było odpowiedzią na potrzeby. Dotychczas pacjenci z tego typu schorzeniami, szczególnie poniżej drugiego roku życia, musieli się leczyć w Instytucie Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytucie Centrum Matki Polki w Łodzi lub Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Oddział Neurochirurgii obejmuje kompleksową, komplementarną i ciągłą opieką medyczną m. in. dzieci chore na padaczkę lekooporną. W wybranych przypadkach wszczepia się im stymulator nerwu błędnego. Od 2015 roku przeprowadzono u nas 10 takich operacji, a także

19 operacji u dzieci z nowotworami złośliwymi ośrodkowego układu nerwowego oraz 136 operacji u dzieci z zaburzeniami ruchu w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, dystonii, zespołu Tourette’a i innych chorób neurodegeneracyjnych, a także m. in. wad rozwojowych i chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem neurochirurgii dziecięcej w Polsce zajmującym się inwazyjnym leczeniem zaburzeń ruchu u dzieci przy zastosowaniu metod stereotaksji – chodzi o zabiegi ablacyjne i głęboką stymulację mózgu.

Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii funkcjonuje w WSD w Bydgoszczy od stycznia 2015. (…) Ordynatorem jest prof. Andrzej Kurylak, wysokiej klasy specjalista, którego doświadczenie zawodowe w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń nowotworowych u dzieci wynosi ponad 30 lat. W szpitalu funkcjonuje Poradnia Hematologii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. (…) Dzięki specjalistycznej kadrze w oddziale diagnozuje się i leczy m. in. wszystkie schorzenia reumatologiczne.  (…)

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Lecznica ogłosiła rozpoczęcie starań o prowadzenie chemioterapii i radioterapii w leczeniu schorzeń nowotworowych. Dlaczego jest to takie ważne?

Od 3 lat specjalizujemy się w leczeniu operacyjnym nowotworów. Jeśli zaś chodzi o chemioterapię, wracamy do korzeni. W naszym szpitalu leczono onkologicznie dzieci już w latach siedemdziesiątych.  Chemioterapię będziemy prowadzić w Oddziale Hematologii i Onkologii. (..) Doświadczony zespół onkologów, chirurgów, laryngologów, neurochirurgów i radiologów oraz w pełni wyposażona pracownia cytostatyków pozwolą sprawnie realizować pełne leczenie nowotworów narządowych (diagnozowanie, zabieg operacyjny, chemioterapię) na najwyższym poziomie, w sposób kompleksowy i komplementarny.

To ważne, by dzieci były diagnozowane i leczone w jednym  szpitalu.

20 kwietnia 2018 r.