Wywiad tygodnia

Prof. Janusz Kowalewski podczas gali jubileuszowej Centrum Onkologii, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Prof. Janusz Kowalewski podczas gali jubileuszowej Centrum Onkologii, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Centrum Onkologii: 30 lat w służbie chorym

Rozmowa z prof. Januszem Kowalewskim, dyrektorem Centrum Onkologii w Bydgoszczy

 

Centrum Onkologii obchodzi trzydziestolecie istnienia. Jak najkrócej podsumowałby pan profesor te trzy dekady?

 

30 lat od uroczystości otwarcia Regionalnego Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka przez jego ówczesnego dyrektora doktora Witolda Czechowicza minęło dokładnie 26 marca. Wśród pracujących w placówce nadal jest wielu uczestników tamtych wydarzeń. Choć początki były trudne, stworzyliśmy nowoczesny i przyjazny pacjentowi ośrodek onkologiczny, który stale się modernizuje i rozwija. Wszystko to dzięki wysiłkowi zespołu pracujących z pasją, otwartych na innowacje ludzi. Nasi pacjenci są leczeni z uwzględnieniem najwyższych standardów i najnowocześniejszych metod. Zapewniamy kompleksową opiekę – wielospecjalistyczną diagnostykę, skojarzone leczenie oparte na współdziałaniu doświadczonego personelu medycznego, rehabilitację i wsparcie psychologiczne.

 

Na strukturę szpitala składa się obecnie 10 oddziałów, 15 zakładów i 23 poradnie specjalistyczne; mamy filię we Włocławku, zatrudniamy 1 500 pracowników.

 

Można powiedzieć, że 30 lat Centrum Onkologii to czas wyzwań i realizacji ambitnych  celów.

 

Prof. Janusz Kowalewski podczas sesji sejmiku województwa, 18 marca 2024, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Prof. Janusz Kowalewski podczas sesji sejmiku województwa, 18 marca 2024, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Co uznałby pan za największe osiągnięcia ostatnich lat?

 

Jesteśmy jednym z wiodącym ośrodków w kraju, od lat wyznaczamy standardy w leczeniu onkologicznym. Byliśmy pierwsi w Polsce, kiedy w 2003 roku wprowadziliśmy diagnostykę obrazową PET/CT, a 10 lat później PET/MR. Małoinwazyjne techniki chirurgiczne, w tym chirurgia robotyczna, to obecnie standard w bydgoskim ośrodku.

 

Jesteśmy jednym z niewielu polskich szpitali dysponujących więcej niż jednym systemem robotowym da Vinci. Dzięki temu nasi pacjenci krócej oczekują na leczenie, operacje wykonują lekarze z odpowiednim doświadczeniem, a dostępność robota nie ogranicza liczby wykonywanych operacji. Dzięki stałej, codziennej pracy dwóch takich systemów każdy pacjent, który ma szansę odnieść korzyść z operacji techniką robotową, może być zakwalifikowany do zabiegu z zastosowaniem tej techniki. Pierwsze takie operacje – u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego – zostały wykonane w październiku 2022. Obecnie tą techniką wykonywane są również zabiegi u pacjentów z nowotworami złośliwymi macicy, jelita grubego, płuca, a w najbliższej przyszłości planujemy dalsze rozszerzenie wskazań. Chirurgia robotowa to najnowocześniejsza procedura zabiegowa, w której konwencjonalna technika laparoskopowa jest ulepszona przez precyzyjną technologię robotyczną.

 

W tym roku, jako pierwszy ośrodek w kraju i czwarty w Europie, zakupiliśmy najnowszej generacji aparaturę do radioterapii nowotworów, pozwalającą na niezwykle precyzyjne podawanie wiązki promieniowania i wydatne skrócenie czasu naświetlań. To nowoczesny medyczny akcelerator liniowy zintegrowany z urządzeniem wykorzystującym rezonans magnetyczny do obrazowania poddawanych naświetlaniu zmian nowotworowych (Linac-MR).

 

Bydgoski szpital onkologiczny stał się prężnym ośrodkiem akademickim. Potencjał intelektualny stanowi wysoko wykwalifikowana kadra – 10 profesorów, 6 doktorów habilitowanych, 113 osób z tytułem doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. Tytułem magistra i specjalizacją legitymuje się ponad 300 pielęgniarek i położnych.

 

Prof. Janusz Kowalewski podczas sesji sejmiku województwa, 18 marca 2024, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Prof. Janusz Kowalewski podczas sesji sejmiku województwa, 18 marca 2024, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Nowoczesny szpital to oczywiście funkcjonalny kompleks i aparatura z górnej półki, ale przede wszystkim ludzie, którzy diagnozują, leczą i opiekują się pacjentami oraz ci, którzy odpowiadają za sprawne funkcjonowanie całego organizmu lecznicy. Gdyby miał pan wymienić tylko kilka postaci ważnych dla historii i współczesności CO, kogo by pan wskazał?

 

Wymienię tylko trzy nazwiska: doktor Jacek Śniegocki, doktor Witold Czechowicz, dr Zbigniew Pawłowicz – trzej kolejni dyrektorzy Centrum Onkologii. Dwaj pierwsi stworzyli, zbudowali ośrodek, a doktor Czechowicz przyczynił się też do stworzenia bydgoskiej szkoły chirurgii onkologicznej.

 

Doktor Zbigniew Pawłowicz ukształtował misję CO wyrażającą się w zasadzie „Jesteśmy dla Ciebie” – chodzi o podkreślenie, że skupiamy się na potrzebach pacjenta. Korzystając z doświadczeń amerykańskich, przekształcił szpital w placówkę kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. Jako pierwszy w Polsce uruchomił w 2003 roku pracownię pozytonowej emisyjnej tomografii PET/CT z laboratorium produkcji radiofarmaceutyków, dodając 10 lat później najnowocześniejszą i pierwszą w Polsce hybrydę PET/MR. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów utworzył Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, a także rozszerzył działalność bydgoskiego ośrodka o filię we Włocławku. Z myślą o pacjentach  doprowadził też do powstania Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. Łączył doświadczenie kliniczne z badaniami naukowymi, co przełożyło się na stworzenie Innowacyjnego Forum Medycznego, w którym zajmujemy się planowaniem indywidualnych terapii onkologicznych opartych na profilach molekularnych nowotworów.

 

14 maja 2024 r.