Wywiad tygodnia

Krystyna Maciejewska

Amazonki walczą o siebie

Rozmowa z Krystyną Maciejewską, prezesem Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku, członkinią Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Stowarzyszenia amazonek, czyli pań po przebytej mastektomii, to obecnie w Polsce liczny i liczący się ruch społeczny. Co można w tym kontekście powiedzieć o takich środowiskach w Kujawsko-Pomorskiem, a także na pani podwórku, czyli w rejonie Włocławka?

 

Nasze stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą na rzecz kobiet po przebytej mastektomii, a także ich rodzin, już od dwudziestu lat. Jest to jedyna organizacja pozarządowa działająca na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi. W województwie kujawsko-pomorskim istnieją kluby amazonek w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku, Grudziądzu, Inowrocławiu i Rypinie.

 

Ostatnie trzy lata były da nas trudne. [Ciężko w tym czasie chorowały i] w ubiegłym roku zmarły dwie członkinie zarządu stowarzyszenia, w tym przewodnicząca. [W związku z tym] obecnie skupiamy się na reaktywowaniu działalności.

 

 Krystyna Maciejewska

 

Zależy nam, by we współpracy z władzami miasta umożliwić paniom po mastektomii dostęp do stałej rehabilitacji, [co pozwala zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym, w tym] obrzękom  limfatycznym i skrzywieniom kręgosłupa, oraz do poradnictwa psychoonkologicznego. Zapraszamy też do naszych szeregów nowe osoby – kobiety które niedawno zakończyły terapię. Chcemy zintegrować środowisko poprzez wspólną rozrywkę i edukację.

 

Nasze stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest silną i dynamiczną organizacją, integrującą kluby amazonek w całej Polsce, będące platformą współdziałania i wsparcia osób nie tylko walczących z własną chorobą, ale pragnących też służyć innym. Federacja zaś jest członkiem  międzynarodowych organizacji „Reach to Recovery” oraz Europejskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Dzięki federacji także my, włocławskie amazonki, uczestniczymy w ogólnopolskich szkoleniach między innymi dla wolontariuszek, a także tych które mówią o walce z bólem, przerzutami w chorobie nowotworowej, diecie wspomagającej leczenie. Osoby uczestniczące w szkoleniach, których koszty pokrywa federacja, przekazują zdobytą wiedzą koleżankom. Natomiast Europejska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych działa na rzecz wszystkich pacjentów dotkniętych chorobami nowotworowymi, zarówno tymi najczęściej diagnozowanymi, jak i rzadszymi, zabiega też o dostęp do skuteczniejszych metod diagnostyki i innowacyjnych terapii.

 

We Włocławku pełnimy dyżury klubowe trzy razy w tygodniu w Centrum Organizacji Pozarządowych. Raz w miesiącu spotykamy się wszystkie. Organizujemy też spotkania świąteczne i spotkania przy grillu, wyjeżdżamy razem na wycieczki, a raz do roku, w październiku, uczestniczymy w pielgrzymce amazonek na Jasną Górę.

 

Krystyna Maciejewska 

 

Co jest największym sukcesem waszego środowiska?

 

Ruch amazonek skupia kobiety po mastektomii by integrować je wokół najważniejszego celu: wsparcia w chorobie, zdrowieniu i rehabilitacji. Organizujemy pomoc psychologiczną, dbamy o świadomą rehabilitację, profilaktykę i edukację w zakresie onkologii. Chodzi o to, byśmy mimo poważnej choroby miały przed sobą perspektywę życia, i to życia dobrego, pełnego. To się udaje, siła ruchu powoduje, że w jakimś sensie każda z nas czuje się silniejsza i nie czuje się w swojej walce z chorobą osamotniona. Myślę, że to sukces.

 

Jak zaznaczyłam, jako nowo wybrana prezes stowarzyszenia jestem na początku drogi w działalności na rzecz amazonek. Staram się uporządkować wszystkie zaległe sprawy, rozpocząć działania na rzecz edukacji i rehabilitacji, zdobyć fundusze na działalność.  

 

Z ramienia stowarzyszenia zasiada pani w regionalnym Sejmiku Organizacji Pozarządowych nowej kadencji. O jakie sprawy będziecie na tym forum zabiegać?  

 

Mam nadzieję, że działalność w sejmiku pomoże nam w realizacji celów i rozwiązywaniu problemów o których mówiłam, a także będzie płaszczyzną integrowania działań z innymi organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami lokalnymi.

 

Fot. Tymoteusz Tymiński

 

23 stycznia 2015 r.