Wywiad tygodnia

Ryszard Bielecki, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Ryszard Bielecki, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

76 lat na rzecz słabosłyszących

Rozmowa z Ryszardem Bieleckim, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Stanisława Maczka 

 

Kieruje pan placówką o długiej historii i niekwestionowanym dorobku.

 

Ośrodek w tym roku obchodzi 76-lecie swojej działalności na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi niepełnosprawnościami. W tym czasie wydarzyło się wiele przełomowych momentów, które przyczyniły się do rozwoju naszej placówki.

 

Ryszard Bielecki, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

 

W 1990 roku przeniesiono ośrodek z pałaców w Ostromecku do tymczasowej siedziby w hotelu pracowniczym w Bydgoszczy. Przez trzy lata funkcjonowaliśmy w prowizorycznych warunkach, ale wrzesień 1993 otworzył nową kartę w dziejach placówki – przeprowadziliśmy się do nowego obiektu przy ulicy Akademickiej, spełniły się marzenia o nowoczesnej siedzibie, którą dla nas otwarto. Kolejną bardzo ważną datą był 1 stycznia 2005 roku – dzień, w którym organem prowadzącym stał się dla nas samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W tym momencie przed ośrodkiem otworzyły się nowe możliwości związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

 

Jaką drogę ma obecnie przed sobą słabosłyszące lub niesłyszące dziecko?

 

Funkcjonowanie tego typu ośrodków w dużym mieście daje wiele możliwości rozwoju, a perspektywy znalezienia zatrudnienia są bardzo optymistyczne. Bogata oferta kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w naszej placówce otwiera drogę do właściwego przygotowania młodego człowieka do dorosłego życia. Współpracujemy z wieloma instytucjami działającymi na rzecz kultury i sportu – nasi wychowankowie systematycznie biorą udział w spektaklach teatralnych, koncertach w Filharmonii Pomorskiej oraz przedstawieniach w Operze Nova. Również wydarzenia sportowe i festyny organizowane w naszym mieście odbywają się często przy udziale naszych uczniów. (…) Osobom niesłyszącym sprzyja także szybki rozwój internetu – [mogą odbierać treści] (…) w języku migowym i za pomocą teletekstu. Wiele instytucji ma stałe połączenia online z tłumaczami języka migowego.

 

Nowa pracownia fryzjerska w „Maczku”, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

 

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną – począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez szkołę podstawową, technikum, szkołę ogólnokształcącą – aż do szkół branżowej, policealnej i przysposabiającej do pracy. W naszych grupach uczą się także dzieci i młodzież z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami ubiegają się o pracę na takich samych warunkach, jak kandydaci pełnosprawni, a pracodawca wybierając pracownika bierze pod uwagę [jedynie] doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Pracownik niepełnosprawny ma w pracy takie same zadania i obowiązki jak pozostali. To na pracodawcy spoczywa obowiązek przystosowania stanowiska pracy w sposób uwzględniający specjalne potrzeby słabosłyszącego lub niesłyszącego pracownika.

 

Placówka bardzo dynamicznie się rozwija. Jakie projekty państwo aktualnie realizują?

 

Zależy nam na rozwijaniu umiejętności naszych podopiecznych, dlatego podejmujemy się realizacji różnych zadań adresowanych do uczniów z niepełnosprawnością. Aktualnie w placówce realizowany jest m.in. unijny projekt „Zdobądź  z nami doświadczenie, to coś więcej niż uczenie”, w ramach którego 50 młodych osób uczestniczy w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury i egzaminów zawodowych oraz kształtujących i doskonalących kompetencje kluczowe na rynku pracy.

 

Ryszard Bielecki, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

 

W minionych latach uczniowie ośrodka uczestniczyli w projekcie Polskiego Związku Głuchych „Głucha młodzież solidarna w działaniu”, którego celem był rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy. Włączyliśmy się także w projekt Agencji Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych, który miał na celu aktywizację  zawodową osób głuchych, niedowidzących oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Zobacz 76 lat bydgoskiego „Maczka”

 

6 kwietnia 2023 r.