Aktualności

Profesor Janusz Ostoja-Zagórski, fot. Tymon Markowski
Profesor Janusz Ostoja-Zagórski, fot. Tymon Markowski

Wyrazy uznania dla profesora Ostoi-Zagórskiego

W sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się 28 czerwca uroczyste spotkanie kończące kadencję ustępującego rektora uczelni, profesora Janusza Ostoi-Zagórskiego. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Urodzony w 1943 roku archeolog i profesor nauk humanistycznych był rektorem UKW w kadencji 2012-2016. Absolwent poznańskiego UAM-u, od wielu lat związany jest z Polską Akademią Nauk, w tym poznańskim Instytutem Archeologii i Etnologii PAN. Dwukrotnie uzyskał prestiżowe stypendium naukowe Fundacji Humboldta. Jego przygoda z naszym regionem rozpoczęła się w połowie lat 90-tych – w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, przekształconej później w Akademię Bydgoską, a następnie w UKW, kierował Katedrą Archeologii i Cywilizacji Starożytnych. Był też dyrektorem Instytutu Historii UKW i przez dwie kadencje prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą.

 

Specjalizuje się archeologii pradziejowej Europy oraz metodologii archeologii, zajmował się m. in. europejskimi przemianami gospodarczymi epoki brązu. Wydał dziesięć książek.

 

Podczas spotkania wyrazy szacunku i uznania za wkład w rozwój przestrzeni akademickiej i intelektualnej regionu w imieniu samorządu województwa złożył panu profesorowi wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2016 r.