Aktualności

Bp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP
Bp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP

Wybitny znawca manuskryptów w Radzie Naukowej Książnicy

Marszałek Piotr Całbecki powołał do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu biskupa seniora diecezji toruńskiej dr. Andrzeja Suskiego. W uroczystości, która odbyła się 16 sierpnia w siedzibie biblioteki, uczestniczyli dyrektor placówki Danetta Ryszkowska-Mirowska i prof. Janusz Tandecki, który przewodniczy pracom rady.

 

– Ksiądz doktor biskup Andrzej Suski jest wybitnym znawcą rękopisów średniowiecznych.  Wyniki jego prac badawczych są publikowane w opracowaniach o światowym zasięgu – podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki. Przewodnik po dorobku naukowym księdza biskupa.

 

Rada Naukowa toruńskiej Książnicy jest powoływanym przez zarząd województwa dziewięcioosobowym ciałem doradczym, wspierającym dyrekcję m.in. w kwestii ochrony cennych historycznych zbiorów. Oprócz księdza biskupa, który jest doktorem nauk teologicznych i bibliofilem, zasiadają w nim historycy i filolodzy, a także specjaliści w dziedzinie informacji i komunikacji społecznej oraz archiwistyki. 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 sierpnia 2022 r.   

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2022 r.

 

Bp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKPBp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKPBp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKPBp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKPBp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKPBp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKPBp dr Andrzej Suski odebrał akt powołania do Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło dla UMWKP