Aktualności

Uroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz Piecyk
Uroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz Piecyk

Wspólnie wybudujemy obwodnicę Lubrańca

Przedstawiciele samorządu województwa, powiatu włocławskiego oraz gminy Lubraniec podpisali 18 października porozumienie o wspólnym finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca. Inwestycja wyprowadzi ciężki ruch z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace budowlane.

 

– Dzisiejsze porozumienie dokładnie określa podział finansowych zobowiązań. To bardzo istotne, że przy tak dużych projektach możemy liczyć na współpracę z samorządami lokalnymi. Koszty inwestycji rosną, a zależy nam by modernizować drogi wojewódzkie w oparciu o możliwie najwyższe standardy. Budując obwodnicę Lubrańca rozwiążemy kilka problemów: wyprowadzimy ruch tirów poza miasto, zmniejszymy hałas, zwiększymy bezpieczeństwo, a Lubraniec będzie lepiej skomunikowany z Włocławkiem i autostradą A1 – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Podpisy pod porozumieniem złożyli 18 października w Urzędzie Miasta w Lubrańcu marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Sławomir Kopyść. Gminę Lubraniec reprezentował burmistrz Stanisław Budzyński, a powiat włocławski – wicestarosta Marek Jaskulski i członek zarządu powiatu Tomasz Jezierski. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również członek zarządu Aneta Jędrzejewska oraz radny województwa Stanisław Pawlak. Trójstronne porozumienie pozwoli ująć zadanie w planie budżetu na przyszły rok oraz ogłosić przetarg na roboty budowlane.

 

Obwodnica od północnej strony miasta rozpocznie się przed wjazdem do Lubrańca od strony Brześcia. Następnie trasa przebiegnie w pobliżu miejscowości Lubraniec-Parcele i Kolonie Piaski. Nad Zgłowiączką powstanie nowy most, a w miejscowości Borek połączy się z istniejącą drogą nr 270. Obwodnica zakończy się na rondzie przy wylocie na Izbicę Kujawską. Na trasie zaplanowano dwa ronda – pierwsze powstanie przy wjeździe na obwodnicę od strony Brześcia, drugie – w miejscowości Borek, u zbiegu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi prowadzącymi na Zgłowiączkę i Marysin. Skrzyżowania z drogami powiatowymi będą miały formę skanalizowaną – z wydzielonymi pasami m.in. do skrętu w lewo.

 

Trasa o długości około 5,3 kilometra otrzyma parametry techniczne drogi o nośności do 10 ton na oś. Droga będzie miała szerokość liczącą 7 metrów, zaplanowano także pobocza o szerokości 1,5 metra.  Projekt uwzględnia możliwość dobudowania drogi rowerowej.

 

Gmina Lubraniec zobowiązała się do pokrycia 60 procent kosztów związanych z koniecznością wykupu gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji i – podobnie jak powiat włocławski – nieodpłatnie przekaże grunty inwestorowi.

 

Ogłoszenie przetargu na prace budowlane i uzyskanie niezbędnych decyzji pozwalających na rozpoczęcie inwestycji planowane jest na początek przyszłego roku. Prace nad projektem koncepcyjnym zbliżają się ku końcowi.

 

Budowa obwodnicy Lubrańca jest częścią większej inwestycji samorządu województwa, w ramach której zaplanowano gruntowaną przebudowę drogi wojewódzkiej nr 270 na około 26-kilometrowym odcinku z Brześcia Kujawskiego – przez Izbicę Kujawską – do granicy województwa. To zadanie również przygotowywane jest do uruchomienia z początkiem przyszłego roku w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – podkreśla wicemarszałek Sławomir Kopyść.

 

Obwodnica Lubrańca w liczbach:

  • Długość: 5,27 km
  • Szerokość jezdni: 7 m + 0,5 m opaska bitumiczna,
  • Szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m.
  • Nośność nawierzchni 100 kN/oś,
  • Szerokość zjazdów – 4 m

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2018 r.

 

Uroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz PiecykUroczyste podpisanie porozumienia o finansowaniu budowy obwodnicy Lubrańca, fot. Łukasz PiecykMapa obwodnicy