Aktualności

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras

Wspólne projekty badawcze naszych uczelni

Uczelnie wyższe z regionu rozpoczynają nowy rok akademicki z ambitnymi planami rozwoju publicznej infrastruktury naukowo-badawczej. O przeznaczone na ten cel 33 miliony euro w ramach naszego RPO rywalizować będzie pięć kujawsko-pomorskich konsorcjów międzyuczelnianych oraz toruński oddział PAN-owskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika

 

Czytaj też: Gaudeamus na uczelniach

 

– Wszystkie sześć projektów wpisuje się w katalog inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego; pięć z nich, czyli zdecydowana większość, realizuje ideę międzyuczelnianej, międzyśrodowiskowej współpracy. Szczególnie cieszy to, że w zawiązanych konsorcjach zakładają współdziałanie zespoły naukowców z obu głównych ośrodków akademickich regionu, Bydgoszczy i Torunia, a w dwóch z nich znalazło się też miejsce dla naukowców pracujących poza tymi ośrodkami, we Włocławku i w Tucholi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

– Pakiet jest bardzo rozbudowany jeśli chodzi o kierunki badawcze – od polityki społecznej poprzez przemysły kreatywne po mechatronikę. Postawiliśmy na budowanie czegoś w rodzaju klastrów badawczo-wdrożeniowych – mówi prof. Bogusław Buszewski, pełnomocnik zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń prof. Bogusław Buszewski i reprezentanci konsorcjów.

 

Bezpieczeństwo żywności i przeznaczona dla osób o szczególnych potrzebach dietetycznych tak zwana żywność spersonalizowana to idee projektu przygotowanego przez konsorcjum SafeFoodMed, utworzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (to jego liderzy) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Zakłada stworzenie dobrze wyposażonych laboratoriów prowadzących zaawansowane badania na rzecz przemysłu spożywczego oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 

 

Cieszącej się uznaną marką toruńskiej szkole konserwacji zabytków, ale nie tylko, dedykowana jest koncepcja inwestycyjna pod hasłem „Monumento, sonus, visio” (pomnik, brzmienie, wizja), którego istotą jest utworzenie centrum badań i konserwacji dziedzictwa kulturowego, centrum przemysłów kreatywnych oraz centrum dźwięków i produkcji muzycznych. Chodzi m. in. o badania dotyczące zaawansowanych metod konserwacji dzieł sztuki i detali architektonicznych oraz możliwości związane z komercjalizacją tego rodzaju działalności. Przedsięwzięcie przygotowują wspólnie UMK, bydgoska Akademia Muzyczna i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

 

 

Nowoczesne wyposażenie laboratoriów i ich konsolidacja – tak, by mogły służyć interdyscyplinarnym badaniom realizującym holistyczne podejście do diagnozowania medycznego i opieki zdrowotnej – to wyznaczniki wspólnego projektu UMK i UKW. Chodzi o możliwość prowadzenia badań, także we współpracy z podmiotami komercyjnymi, w dziedzinie medycyny, psychologii, nauk o żywności, farmacji, chemii i fizyki.

 

 

Współpraca UTP z bydgoską Pesą i przemysł związany z budową pojazdów szynowych są podstawą projektu inwestycyjnego przygotowanego przez tę właśnie uczelnię. Kluczem jest zbudowanie trwałych więzi między nauką i biznesem także w innych dziedzinach gospodarki oraz w medycynie. 

 

Zaangażowanie środowiska naukowego na rzecz rozwiązywania najistotniejszych współczesnych problemów społecznych oraz wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce społecznej przyświeca projektowi opracowanemu w UKW. Chodzi o modernizację laboratoriów dla szeroko rozumianych nauk społecznych. Badania będą dotyczyć m. in. programów socjoterapeutycznych, edukacji ustawicznej, uzależnień behawioralnych oraz wykorzystania potencjału seniorów. Partnerami w projekcie są UMK i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

 

 

Ostatni projekt dotyczy budowy zrobotyzowanego teleskopu i będącego jego zapleczem laboratorium przez toruński oddział Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk. Rzecz ma służyć nie tylko standardowym obserwacjom astronomicznym, w tym poszukiwaniu nowych planet poza Układem Słonecznym, ale też rozwijaniu zaawansowanych technik informatycznych w dziedzinie sterowania systemami i przetwarzania dużych ilości danych.

 

 

Łączna wartość szczęściu projektów to ponad 300 milionów złotych, środki przeznaczone na ten cel w naszym RPO to 33 miliony euro (nieco mniej niż 140 mln złotych). Przedsięwzięcia mają już pozytywną ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Rozwoju, która otwiera drzwi do ubiegania się o te pieniądze. Urząd Marszałkowski wspierał formowanie projektów i zawiązywanie konsorcjów. Zamysły, które w ramach programu sfinansujemy, zostaną wyłonione w zamkniętym (przeznaczonym wyłącznie dla wymienionych konsorcjów) konkursie o wsparcie. Jego ogłoszenie zostało zaplanowane jeszcze w tym roku. Wartość dofinansowania wyniesie 50 procent.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 października 2016 r.