Aktualności

fot. Andrzej Goiński/UMWKP
fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Wspieramy walkę z uzależnieniami

Ponad 680 tysięcy złotych z budżetu województwa trafiło w tym roku na realizację programów profilaktycznych propagujących walkę z alkoholizmem oraz narkomanią, a także projektów wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, między innymi z terenów wiejskich.

 

– To pieniądze na działania interwencyjne i terapeutyczne dla osób wychodzących z nałogów oraz ich rodzin, a także na zapobieganie uzależnieniom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 
W ramach konkursu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” wsparcie trafiło między innymi na realizację różnego rodzaju programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, akcji edukacyjnych, zajęć terapeutycznych oraz organizację grup wsparcia. Na ten cel przeznaczyliśmy 260 tysięcy złotych. Wsparcie otrzymali między innymi grudziądzkie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Bydgoskie Stowarzyszenie „Podaj Rękę” oraz toruńskie Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Lista dofinansowanych projektów.

Na przeciwdziałanie narkomanii, w tym m.in. na edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień oraz wsparcie dla rodzin osób uzależnionych przeznaczyliśmy 350 tysięcy złotych. Wśród  organizacji, które otrzymały dotacje, są: bydgoski i toruński oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim (powiat golubsko-dobrzyński).

 

Lista dofinansowanych projektów.

Dofinansowanie trafiło także na realizację zadań służących aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Suma wsparcia na to działanie to 70 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na realizację programów profilaktyki uzależnień oraz działalność punktów konsultacyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholizmu lub narkomanii na wsi. Otrzymali je między innymi sępoleńskie Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” oraz Markowicka Spółdzielnia Socjalna Nazaret (powiat mogileński).

 

Lista dofinansowanych projektów.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

27 kwietnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2018 r.