Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wspieramy turystyczne projekty pozarządówek

Rajdy piesze, rowerowe, konkursy i kampanie promocyjne – te wydarzenia (i wiele innych) odbywają się dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa. W tym roku na realizację projektów ngo-sów z zakresu rozwoju i promocji turystyki przeznaczyliśmy 200 tysięcy złotych.

 

– Przedsięwzięcia i imprezy przygotowywane przez organizacje pozarządowe to ważny wkład w rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz popularyzację i upowszechnianie turystyki na Kujawach i Pomorzu. To dzięki takim inicjatywom atrakcyjność turystyczna naszego województwa rośnie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Pieniądze trafiły do 29 organizacji pozarządowych z regionu w ramach konkursu ,,Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim”.  Lista wszystkich projektów.

 

Dotacje dla pozarządówek w liczbach:

  • 200 tysięcy złotych na realizację projektów wspierających rozwój i promocję turystyki w regionie
  • 29 projektów z regionu otrzymało wsparcie na realizacje zadań w tym konkursie
  • 48 tysięcy – najwyższa dotacja przyznana w tym konkursie
  • 7 milionów złotych na realizację projektów NGO z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Samorząd województwa corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lipca 2023 r.