Aktualności

Wręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKP
Wręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKP

Wsparcie lokalnych inicjatyw

Przedstawiciele 14 organizacji wybranych przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania  „Dwie Rzeki” odebrali umowy grantowe pozwalające na realizację projektów w dziedzinie działania na rzecz integracji i aktywizacji młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. W czwartek (16 września) symboliczne czeki wręczył grantobiorcom wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wspólnie z wiceprezydent Bydgoszczy Marią Wasiak. Środki zostały rozdysponowane w ramach mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

 

Niemal milion złotych pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 posłuży wsparciu 20 lokalnych projektów, które pozwolą na stworzenie klubów dla młodzieży i seniorów oraz realizację zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i aktywizujących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania obejmą także osoby z otoczenia odbiorców projektu, które podniosą swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wspierania innych.

 

Wśród grantobiorców znajdują się instytucje i przedsiębiorstwa z Bydgoszczy i okolic, m.in. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu, Klaster Przemysłów Kreatywnych, „Ipomagalnia” i Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych.

 

Lista dofinansowanych projektów.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 września 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021 r.

 

Wręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKPWręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKPWręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKPWręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKPWręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKPWręczenie umów LGD "Dwie rzeki" w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski dla UWMKP