Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologicznymi można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów, w sześciu innych miastach naszego regionu. We wrześniu dyżur w Brodnicy wyjątkowo odbędzie się w formie zdalnej.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologicznymi można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów, w sześciu innych miastach naszego regionu. We wrześniu dyżur w Brodnicy wyjątkowo odbędzie się w formie zdalnej.

 

Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.

 

Nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje samorząd województwa, który we współpracy z 130 gminami finansuje jej funkcjonowanie.

 

Z przedstawicielami biura, którzy także udzielają wsparcia poszkodowanym można się kontaktować pod numerem telefonu 56 659 13 99. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy biura:

  • poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
  • wtorki – 8-16.30
  • piątki – 8-13.30

 

Konsultanci prawni pełnią dyżury nie tylko w Toruniu. Raz w miesiącu można skonsultować się ze specjalistami w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy oraz Chełmnie. Spotkania odbywają się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

 

Poniżej zestawienie terminów dyżurów zamiejscowych we wrześniu oraz numery kontaktowe do poszczególnych placówek:

  • Bydgoszcz – 52 321 40 59/606 924 845 (dyżur 28 września, w godzinach 12-17)
  • Włocławek – 54 235 67 10/500 173 322 (dyżur 22 września, w godzinach 9-14)
  • Grudziądz – 56 621 58 16/500 173 322 (dyżur 15 września, w godzinach 9-14)
  • Inowrocław – 52 357 10 31/606 924 845 (dyżur 7 września, w godzinach 10-15)
  • Brodnica – 56 491 97 71/500 173 322 (dyżur 15 września, w godzinach 14.30-19.30, wyjątkowo w formie zdalnej)
  • Chełmno – 56 686 30 72/500 173 322 (dyżur 29 września, w godzinach 9-14)     

 

Departament Spraw Społecznych prowadzi także specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się tematyką przemocy w rodzinie, które są prowadzone dwa razy w miesiącu w Toruniu.

 

 Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego  

14 września 2021 r.