Aktualności

Wojewódzki konkurs o patronie harcerzy rozstrzygnięty

Wojewódzki konkurs o patronie harcerzy rozstrzygnięty

Weronika Więckowska z Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Bądkowie (powiat aleksandrowski) zwyciężyła w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”. Tegoroczna edycja poświęcona była postaci Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Uroczyste wręczenie nagród dzisiaj (19 marca) w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku (powiat toruński).

 

Postać bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, mieszkańca naszego regionu, patrona harcerzy, skupia ważne wydarzenia historyczne: dzieje Kościoła w latach 1913 – 1945 na tle walki narodu polskiego o niepodległość. Działalność organizacji harcerskich (skautingu) w omawianym czasie w Polsce, była znakomitym przykładem kształtowania wartości, a także umiejętności organizacyjnych i edukacyjnych młodzieży.

 

Celem konkursu jest m.in. ukazanie postaci wielkich Polaków szczególnie związanych z regionem kujawsko-pomorskim, a także rozwijanie wśród młodzieży interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych. Przeprowadzony w formie pisemnej konkurs obejmował wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, religii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Do rywalizacji przystąpiło ok. 400uczniów z  30. gimnazjów naszego województwa. Eliminacje konkursowe odbywały się w  trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Do  etapu wojewódzkiego,  który  został przeprowadzony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zakwalifikowało się 61 uczestników.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się dzisiaj (19 marca) w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Laureaci zostali uhonorowani cennymi nagrodami. To wycieczki do Włoch, rowery i upominki.

 

Lista laureatów tutaj

Więcej informacji o wynikach konkursu tutaj

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Jego współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy, Sanktuarium Diecezjalne Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku, oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

 

Czytaj też: Centrum w Górsku dla młodzieży

 

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

 

19 marca 2015 r.