Aktualności

Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska i kierownik wypożyczalni Magda Brewczyńska
Dyrektor KPCEN Grażyna Troszyńska i kierownik wypożyczalni Magda Brewczyńska

Włocławska biblioteka KPCEN liderem nowoczesnych technologii

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku otrzymała tytuł „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji”.

 

Jest to tytuł nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie placówkom promującym wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, w szczególności tym, które zostały zaproszone do współorganizacji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie!”

 

Biblioteka Pedagogiczna jest liderem w promowaniu wykorzystania systemu interaktywnych multimediów w oświacie. Placówka prezentuje przykłady nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich zastosowanie w pracy nauczycieli, uczniów oraz edukatorów prowadzących szkolenia. Działania swe realizuje poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i innych form dla nauczycieli oraz zajęć otwartych. Prowadzi także zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

Aktywność biblioteki jest zauważana i doceniana przez ogólnopolskie gremia, o czym świadczą liczne zaproszenia do udziału w różnorodnych przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, podobnie jak KPCEN-y w Bydgoszczy i Włocławku, dysponuje także nowoczesnymi pracowniami dydaktycznymi do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Urząd Marszałkowski wyposażył każdy KPCEN w 1 pracownię stacjonarną do szkolenia nauczycieli (na 18 stanowisk) oraz 15 pracowni mobilnych, które udostępniane są szkołom (na 16 stanowisk). WIĘCEJ.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 marca 2016 r.