Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wiosną rekrutacja podopiecznych marszałkowskiej teleopieki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje na polecenie marszałka województwa nowy, adresowany docelowo do wszystkich potrzebujących, program teleopieki domowej. Do współpracy zaproszone zostały wszystkie samorządy gminne regionu, ale niestety nie wszystkie do programu przystąpiły. Rekrutacja podopiecznych, którą rozpoczniemy wiosną, obejmie w pierwszym rzucie mieszkańców gmin, które w projekcie partycypują.

 

– „Bransoletki życia”, które ratują w sytuacjach zagrożenia i dają poczucie bezpieczeństwa, wprowadziliśmy w naszym województwie w ramach pilotażu, którego celem było m.in. zbadanie popytu na tego rodzaju usługi. Wiemy już, że zainteresowanie nimi jest ogromne. Dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie stałego systemu tego rodzaju wsparcia, opartego o własne, działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę, którą jest możliwość rozszerzania oferty, na przykład o telemedycynę czy wsparcie osób przebywających w kwarantannie – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.  

 

Zadanie stworzenia takiego centrum, które będzie w praktyce sercem systemu, otrzymała marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, która sprawdziła się m.in. w obsłudze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Conectio ogłosi wkrótce przetargi na dostawę mobilnych urządzeń do szybkiego przywoływania pomocy (które będą też monitorować i rejestrować wybrane funkcje życiowe i aktywność podopiecznych), a także na oprogramowanie i organizacyjne know-how.

 

System budujemy na razie pod szacunkowe potrzeby zgłoszone przez gminy będące partnerami projektu (jest ich 78 – patrz mapka przygotowana przez ROPS). Jeśli zgłoszą się kolejne, będziemy go rozbudowywać. W dalszej kolejności planujemy też udostępnienie związanych z nim możliwości indywidualnym osobom mieszkającym w gminach, których władze do projektu nie przystąpiły. W  tym ostatnim przypadku wiązałoby się to jednak z przynajmniej częściową odpłatnością.

 

 

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo rezerwujemy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Rekrutacja – najprawdopodobniej w trybie hybrydowym – powinna ruszyć późną wiosną. W pierwszym rzucie rozdysponujemy ponad 2 tysiące bransoletek.

 

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020. Wartość wsparcia wynosi ponad 16 mln złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 stycznia 2021 r.