Aktualności

Uroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Wieś aktywna i innowacyjna

Seminaria, szkolenia, wyjazdy studyjne oraz wsparcie na integrację producentów rolnych i aktywizację mieszkańców wsi – to zakres projektów przygotowanych przez regionalnych partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na realizację których trafią środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ubiegłym tygodniu (10 maja) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami wsparcia.

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to jeden z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich, który zajmuje się między innymi promowaniem innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie oraz aktywizacją mieszkańców terenów wiejskich. W naszym regionie sieć skupia w tej chwili 219 partnerów. Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego.

 

W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucję zarządzającą PROW 2014-2020, wsparcie trafi na realizację 11 projektów przygotowanych przez 9 podmiotów. Wśród beneficjentów są lokalne grupy działania, związki producentów, partnerzy samorządowi oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Chodzi o organizację szkoleń i działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów, przedsięwzięcia ułatwiające wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, wspieranie współpracy i wspólnych przedsięwzięć producentów rolnych, promocję żywności tradycyjnej na ogólnopolskich targach oraz aktywizację społeczną mieszkańców wsi. Suma wsparcia to 341 tysięcy złotych.

 

Wśród dofinansowanych projektów są szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie LGD Pojezierze Brodnickie i LGD Gminy Powiatu Świeckiego. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN przygotowało udział w targach Biofach oraz szkolenia na temat kosmetyków ekologicznych. Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu otrzymał środki na organizację Forum Pszczelarzy oraz Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pozyskał wsparcie na organizację wyjazdów studyjnych. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku otrzymała dofinansowanie na cykl szkoleń dla producentów. Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przeznaczy wsparcie na realizację kolejnej edycji projektu aktywizującego mieszkańców „Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów”.

 

Lista wszystkich projektów

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 maja 2018 r.

 

Uroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plUroczystość podpisania umów z beneficjentami wsparcia, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl