Aktualności

Droga w między Bartlewem a Tytlewem w gminie Lisewo po modernizacji, fot. Urząd Marszałkowski
Droga w między Bartlewem a Tytlewem w gminie Lisewo po modernizacji, fot. Urząd Marszałkowski

Wiejskie drogi w budowie

Trwają budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację tego rodzaju zadań 109 gmin w całym regionie otrzymało łącznie prawie 9,5 miliona złotych dotacji samorządu województwa. Wśród zakończonych już przedsięwzięć są inwestycje w gminach Lisewo i Papowo Biskupie w powiecie chełmińskim.

 

– Co roku kujawsko-pomorskie gminy wiejskie mogą skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. Środki zostały podzielone tak, by każda aplikująca gmina mogła liczyć na dofinansowanie jednej swojej inwestycji – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach m.in za sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba ciągników oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny i komfortowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie warunki pracy rolników. Modernizacja dróg polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, w przyjętej przez gminę technologii, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji pochodzą z  należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. O wsparcie mogą wnioskować samorządy lokalne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dzięki przyznanym w latach 2007-2015 dotacjom na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego zmodernizowano ponad 720 kilometrów dróg poprawiających warunki pracy rolniczej, a samorząd województwa wsparł realizację tego typu projektów kwotą ponad 60 milionów złotych.

 

Lista beneficjentów i wysokość wsparcia zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które zostały zaplanowane do realizacji w 2016 r.

 

Wśród zakończonych już tegorocznych przedsięwzięć są inwestycje w Papowie Biskupim oraz gminie Lisewo, gdzie do użytku oddana została droga pomiędzy miejscowościami Bartlewo i Tytlewo.

 

Czytaj też: PROW na bezpieczne drogi

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 lipca 2016 r.

 

Droga w między Bartlewem a Tytlewem w gminie Lisewo po modernizacji, fot. Urząd MarszałkowskiDroga w między Bartlewem a Tytlewem w gminie Lisewo po modernizacji, fot. Urząd MarszałkowskiDroga w Papowie Biskupim po modernizacji, fot. Urząd MarszałkowskiDroga w Papowie Biskupim po modernizacji, fot. Urząd Marszałkowski