Aktualności

Marija Koczur, fot. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Marija Koczur, fot. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wieczór z kulturą ukraińską – spotkanie z Mariją Koczur w bydgoskim KPCK (UA)

 „Pomiędzy sztuką a destrukcją” – zapraszamy we wtorek (12 lipca) na spotkanie z Mariją Koczur, pochodzącą z Irpinia ukraińską aktorką, zastępcą dyrektora Muzeum Literackiego im. Hryhorija Koczura. Spotkanie poprowadzi Stefan Pastuszewski, poeta i pisarz, sekretarz redakcji miesięcznika „Akant”.

Українська версія внизу сторінки

 

„Pomiędzy sztuką a destrukcją” – zapraszamy we wtorek (12 lipca) na spotkanie z Mariją Koczur, pochodzącą z Irpinia ukraińską aktorką, zastępcą dyrektora Muzeum Literackiego im. Hryhorija Koczura. Spotkanie poprowadzi Stefan Pastuszewski, poeta i pisarz, sekretarz redakcji miesięcznika „Akant”.

 

Spotkanie będzie w pewnym sensie podróżą sentymentalną do Irpinia – prężnie rozwijającego się, pięknego miasta, zniszczonego w wyniku działań wojennych. Znakomita aktorka, uchodźczyni z Ukrainy, która znalazła się w Bydgoszczy, przeczyta wiersze polskich i ukraińskich poetów. „Mam dać świadectwo muszę ocaleć nie przeżyć lecz ocalić głos” – pisze między innymi Marinna Kijanowska (ur. 1973). Usłyszymy wiersze Wisławy Szymborskiej, z którą utrzymywał kontakty Hryhorij Koczur (1908–1994) ukraiński poeta, tłumacz, krytyk literacki i działacz na rzecz praw człowieka, prywatnie teść pani Mariji.

 

Trzecia część spotkania poświęcona będzie aktorskiej karierze Mariji Koczur, m.in. odtwórczyni roli Kateryny, jednej z głównych ról w filmie „Najemnica” (1964, reż. W. Łapoknysz, I. Mołostowa).

 

Marija Koczur Formanyuk – to ceniona aktorka teatralna i filmowa. Urodziła się w 31 ​​lipca 1942 roku w Tambow. W 1963 roku ukończyła Kijowski Instytut Teatralny. W latach 1963–2004 pracowała jako aktorka Kijowskiego Akademickiego Teatru Młodego Widza na Lipkach, gdzie zagrała ponad 100 ról w repertuarze klasycznym i współczesnym. Pracowała jako zastępca dyrektora Muzeum Literackiego im. Hryhorija Koczura.

 

Więcej szczegółów na stronie.

 

Wstęp wolny, zapraszamy!

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

11 lipca 2022 r.

 

 

ВЕЧІР УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ-ЗУСТРІЧ З МАРІЄЮ КОЧУР У БЫДГОСЬКОМУ КПКЦ

Марія Кочур, фото Куявсько-Поморський культурний центр в Бидгощі

 

«Між мистецтвом і деструкцією» – у вівторок (12 липня) запрошуємо на зустріч з Марією Кочур, українською актрисою родом з Ірпеня, заступником директора Літературного Музею ім. Григорія Кочура. Зустріч проведе Стефан Пастушевський, поет і письменник, секретар редакції місячника «Акант».

 

Зустріч буде, у певному сенсі, сентиментальною подорожжю до Ірпеня – квітучого, красивого міста, зруйнованого внаслідок війни. Чудова актриса, біженка з України, яка опинилася в Бидгощі, читатиме вірші польських та українських поетів. «Я маю свідчити, я маю рятувати, не виживати, а берегти свій голос», – пише Маринна Кіяновська (1973 р.н.). Ми почуємо вірші Віслави Шимборської, з якою підтримував контакт Григорій Кочур (1908-1994) український поет, перекладач, літературний критик і правозахисник, в приватному порядку тесть пані Марії.

 

Третя частина зустрічі буде присвячена акторській кар’єрі Марії Кочур, яка зіграла головну роль Катерини  у фільмі «Найманець» (1964, реж. В. Лапокниш, І. Молостова).

 

Марія Кочур Форманюк – відома акторка театру та кіно. Народилася 31 липня 1942 року в Тамбові. У 1963 році закінчила Київський театральний інститут. У 1963–2004 роках працювала актрисою Київського Академічного Театру Юного Глядача на Липках, де зіграла понад 100 ролей у класичному та сучасному репертуарі. Працювала заступником директора Літературного Музею ім. Григорія Кочура.

 

Детальніше на сайті.

 

Вхід вільний, ласкаво просимо!

Куявсько-Поморський Культурний Центр у Бидгощі — культурна установа самоврядування Куявсько-Поморського воєводства.

 

Куявсько-Поморський Культурний Центр у Бидгощі

 

11 липня 2022 р.