Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Ważna debata na temat wody

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w piątek (20 listopada) w debacie na temat gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście europejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu, które odbywało się online, uczestniczyli też członkowie Parlamentu Europejskiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, niemieckiej prezydencji Unii Europejskiej oraz sieci europejskich organizacji ekologicznych.

Obserwowane od dawna zmiany klimatu to coś, z czym musimy się pogodzić. Stale mamy do czynienia z wzrostem średnich temperatur, topnieją lodowce, zmieniają się rozkłady opadów, wzrasta poziom mórz, rośnie częstotliwość gwałtownych zjawisk pogodowych. Zmiany te odczuwają dotkliwie niektóre sektory gospodarki, przede wszystkim rolnictwo, nie są też one bez znaczenia dla ekosystemów, zdrowia publicznego i ogólnej sytuacji społeczeństw. Uważa się, że nawet jeśli globalne wysiłki na rzecz ochrony planety, w tym przede wszystkim ograniczenia emisji, zostaną uwieńczone sukcesem, pewne zmiany klimatyczne są i będą faktem.

Unijna strategia przystosowawcza została ogłoszona w 2013 roku. Zasadza się przede wszystkim na wspieraniu działań przystosowawczych w kluczowych sektorach podatnych na zagrożenia oraz wspieraniu krajów członkowskich w budowaniu własnych strategii adaptacyjnych. Europejski Zielony Ład to nowy plan działań, którego celem jest głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki UE. W tym kontekście zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi ma swoją wagę i znaczenie.

– Dramatyczne zmiany klimatu obserwujemy wszędzie, także w Polsce. Widać to wyraźnie w Kujawsko-Pomorskiem nawiedzanym przez susze, huraganowe wiatry i powodzie spowodowane przez gwałtowne burze. Działania adaptacyjne to dramatyczny wyścig z czasem. Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi jest kluczowe dla tego procesu. Międzynarodowa, europejska koordynacja i współpraca w tej dziedzinie są niezbędne – stwierdził w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki, który został zaproszony do debaty jako członek Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów oraz sprawozdawca opinii komitetu w sprawie adekwatności aktów prawa europejskiego kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym unijnej dyrektywy wodnej.

„Jestem przekonany, że dostępne dziś nowoczesne i wcale nie tak kosztowe technologie mogą zrewolucjonizować gospodarkę wodną. Jedną z najważniejszych kwestii jest retencja, czyli zbieranie i magazynowanie wody opadowej. Zwykle myślimy o niej w kontekście rolnictwa, ale praktyka pokazuje, że można ją stosować z powodzeniem także w miastach. Z nadzieją patrzę na programy, które w tej dziedzinie przygotowują miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich we współpracy z Ministerstwem Środowiska” – czytamy w opublikowanym we wrześniu w dzienniku „Rzeczpospolita” artykule gospodarza naszego województwa.

Seminarium zorganizowała Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. Zmian Klimatycznych, Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz też Europejczycy o Zielonym Ładzie

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

20 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2020 r.

Marszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP