Aktualności

Spotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Spotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W święta nikt nie powinien zostać sam

Marszałek Piotr Całbecki podzielił się w środę (21 grudnia) opłatkiem z podopiecznymi schronisk, jadłodajni i instytucji pomocowych dla bezdomnych w Brodnicy, Chełmży (w powiecie toruńskim), Toruniu i Włocławku. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także przedstawiciele tych placówek i przewodniczący Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ks. Grzegorz Bohdan.

 

Budując solidarne społeczeństwo, powinniśmy być szczególnie wrażliwi i dostrzegać tych, którzy zmagają się różnymi trudnościami. Osoby bez dachu nad głową by poprawić swój los, mieć przed sobą lepsze życie, perspektywy na przyszłość, potrzebują innych – potrzebują nas. Każde wyjście z bezdomności to wielki wspólny sukces – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem liczba osób bezdomnych w ostatnim czasie maleje. Zgodnie z ostatnim badaniem (2019), w całym kraju jest ponad 30 tysięcy ludzi bez dachu nad głową, w naszym regionie 1,5 tys. Jedna trzecia osób żyjących na ulicy znalazła się tam w wyniku konfliktu rodzinnego, jedna trzecia z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, nieco mniej w wyniku eksmisji z miejsca zamieszkania. W naszym regionie funkcjonuje 17 schronisk, 4 noclegownie i 5 ogrzewalni gotowych przyjąć jednocześnie 1 200 osób.  

 

Samorząd województwa finansuje adresowane do tej grupy programy i projekty profilaktyki społecznej oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe programy doraźnego wsparcia. Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydaje co roku przed zimą aktualne materiały na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym. W tegorocznej edycji instytucjom pomocy społecznej i publicznego lecznictwa, policji, komendom straży miejskiej i służbom kolejowym przekazane zostały plakaty świadomościowe oraz plakaty zawierające informacje na temat placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

 

Informacje o miejscach udzielania pomocy bezdomnym na stronie ROPS

 

Więcej o świątecznym czasie na Kujawach i Pomorzu w zakładce „Nasze święta”

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 grudnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2022 r.

 

Spotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie wigilijne z osobami bezdomnymi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP