Aktualności

Spotkanie opłatkowe, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Spotkanie opłatkowe, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W święta nikt nie powinien zostać sam

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się w czwartek (21 grudnia)  z podopiecznymi schronisk, jadłodajni i instytucji pomocowych dla bezdomnych w Bydgoszczy, Brodnicy, Toruniu i Włocławku, by podzielić się z nimi opłatkiem. W świątecznym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli także przedstawiciele tych placówek.

 

– Budując solidarne społeczeństwo powinniśmy być szczególnie wrażliwi i dostrzegać tych, którzy zmagają się różnymi trudnościami. Osoby bez dachu nad głową, by poprawić swój los, mieć przed sobą lepsze życie, perspektywy na przyszłość, potrzebują innych – potrzebują nas. Każde wyjście z bezdomności to wielki wspólny sukces – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem liczba osób bezdomnych maleje. Zgodnie z ostatnim badaniem, w całym kraju jest ponad 30 tysięcy ludzi bez dachu nad głową, w naszym regionie 1,5 tys. Jedna trzecia osób żyjących na ulicy znalazła się tam w wyniku konfliktu rodzinnego, jedna trzecia z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, nieco mniej w wyniku eksmisji z miejsca zamieszkania. W naszym regionie funkcjonuje łącznie 26 placówek pomocowych, 17 schronisk (w tym 5 schronisk z usługami opiekuńczymi), 4 noclegownie i 5 ogrzewalni gotowych przyjąć jednocześnie 1 203 osoby.

 

Samorząd województwa finansuje adresowane do tej grupy programy i projekty profilaktyki społecznej oraz prowadzone przez organizacje pozarządowe programy doraźnego wsparcia. Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wydaje co roku przed zimą aktualne materiały na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym. W tegorocznej edycji instytucjom pomocy społecznej i publicznego lecznictwa, policji, komendom straży miejskiej i służbom kolejowym przekazane zostały plakaty świadomościowe oraz plakaty zawierające informacje na temat placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym.

 

Miejsca udzielania pomocy bezdomnym

 

Więcej o świątecznym czasie na Kujawach i Pomorzu w zakładce „Nasze święta”

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 grudnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023 r.