Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, fot. Mieszko Matusiak/ UMWKP
Spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, fot. Mieszko Matusiak/ UMWKP

W Brukseli o funduszach 2021-2027 i bezpieczeństwie żywnościowym

Marszałek Piotr Całbecki przebywał (27-29 września) w Brukseli, gdzie rozmawiał w Komisji Europejskiej o naszym programie regionalnym perspektywy 2021-2027 i w serii spotkań prowadził konsultacje projektu opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu.

 

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, nasz nowy program regionalny będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy, zamyka się kwotą 1 836 mln euro. W sierpniu zarząd województwa przyjął uaktualnioną wersje projektu dokumentu, uwzględniającą uwagi Komisji Europejskiej i polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkanie z wicedyrektor generalną w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE Emmą Toledano-Laredo i jej zespołem było elementem trwających obecnie oficjalnych negocjacji w sprawie FEdKP. Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu towarzyszyli dyrektor Rafał Pietrucień i wicedyrektor Anna Głuszek z Departamentu Funduszy Europejskich w naszym Urzędzie Marszałkowskim, którzy w Brukseli doprecyzowują ostatnie ustalenia szczegółowe dotyczące programu.

 

Negocjacje powinny się zakończyć w październiku, zatwierdzenia FEdKP przez KE spodziewamy się pod koniec roku. Wdrażanie programu rozpocznie się w pierwszym lub drugim kwartale 2023. 

 

Projekt opinii KR w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego był tematem rozmów z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, Europejskiej Rady ds. Mleka i organizacji Via Compesina, oraz spotkania z dyrektorem gabinetu unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego Maciejem Gołubiewskim w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Ostateczny projekt dokumentu zostanie 5 października przedstawiony Komisji Zasobów Naturalnych KR. Wśród zawartych w nim zaleceń politycznych znalazły się m.in. wezwanie do wykorzystania obecnej sytuacji kryzysowej do przemodelowania unijnej polityki rolnej w kierunku „osiągnięcia znaczących korzyści środowiskowych w dziedzinach związanych z zaopatrzeniem w żywność”, a także do stworzenia długofalowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie regionów i do sfinansowania przez Unię Europejską prac badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie adaptacji produkcji żywności do zmian klimatu.

 

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył też w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) KR i sesji Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER). W porządku obrad pierwszego z tych gremiów znalazły się m.in. legalna migracja do UE oraz rola miast i regionów w przyszłej odbudowie Ukrainy; COTER zajmował się natomiast m.in. sprawiedliwą transformacją regionów górniczych i charakteryzujących się dużym zużyciem energii oraz mechanizmami pozwalającymi na trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2022 r.

 

Spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, fot. Mieszko Matusiak/ UMWKPSpotkanie z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, fot. Mieszko Matusiak/ UMWKPSpotkanie z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, fot. Mieszko Matusiak/ UMWKPSpotkanie z przedstawicielami międzynarodowych środowisk producentów rolnych, fot. Mieszko Matusiak/ UMWKPSpotkanie z wicedyrektor generalną w DG Regio KE Emmą Toledano-Laredo, fot. UMWKPSpotkanie z wicedyrektor generalną w DG Regio KE Emmą Toledano-Laredo, fot. UMWKPSpotkanie z wicedyrektor generalną w DG Regio KE Emmą Toledano-Laredo, fot. UMWKPSpotkanie z dyrektorem gabinetu komisarza ds. rolnictwa UE Maciejem Gołubiewskim, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP