Aktualności

Otwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Otwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W 45. rocznicę protestów robotniczych

„1976 – początkiem naszej siły” głosi hasło przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej wystawy, która w piątek (2 lipca) stanęła na placu przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W uroczystym otwarciu wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń pamięta” Jan Wyrowiński i przedstawiciele IPN, z profesorem Wojciechem Polakiem, przewodniczącym Kolegium IPN. Wystawa będzie dostępna do 23 lipca.

 

Pamięć o wydarzeniach z czerwca 1976 roku pozwala na stworzenie realnej perspektywy drogi, którą przebyliśmy jako społeczeństwo na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś, jako obywatele wolnego kraju, mamy obowiązek wyciągać wnioski płynące z trudnej historii naszej ojczyzny – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

To wystawa o ludziach, którzy przełamali strach. Było to istotne nie tylko w ich życiu osobistym, ale także w psychologii społecznej. Nadal żyją świadkowie, uczestnicy tych wydarzeń, należy oddawać im cześć, to oni są bohaterami naszej niepodległości  – podkreślił przewodniczący Kolegium IPN profesor Wojciech Polak.

 

Toruń na opozycyjnej mapie regionu zajmuje bardzo ważne miejsce. Tutaj m.in. studenci, pracownicy naukowi UMK i młodzież zrzeszona w duszpasterstwie ojców jezuitów podejmowali liczne inicjatywy, którymi wyrażali swój sprzeciw wobec dyktatury komunistycznej i budowali postawy obywatelskie – wyjaśniła dr Kamila Churska-Wołoszczak, autorka wystawy, z Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy.

 

– „Solidarność” narodziła się z przekonania, że można przezwyciężyć strach, że można postawić tamę złu i, kierując się wartościami najwyższymi, w ostateczności zwyciężyć. To właśnie dzięki tym ludziom, którzy angażowali się w działalność opozycji, żyjemy w wolnym kraju – mówił Jan Wyrowiński, przewodniczący Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń pamięta”, wicemarszałek senatu VIII kadencji.

 

W czerwcu 1976 roku władze komunistyczne zapowiedziały podwyżki cen podstawowych artykułów spożywczych. Spauperyzowane społeczeństwo odpowiedziało strajkiem w blisko stu zakładach pracy. Robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku wyszli na ulice. Do najgwałtowniejszych starć z MO i ZOMO doszło w Radomiu, gdzie protestujący podpalili budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Szacuje się, że w czerwcu 76 w różnych formach sprzeciwu wobec działań władz uczestniczyło w sumie około 80 tys. osób.

 

Represje, które spadły na protestujących i dotknęły ich bliskich, zrodziły spontaniczne akcje pomocy materialnej, medycznej i prawnej. Pomoc represjonowanym robotnikom, którą natychmiast rozpoczęła 1 Warszawska Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta, zaowocowała powstaniem Komitetu Obrony Robotników, pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej w PRL. Po niej zaczęły się formować kolejne ośrodki opozycji demokratycznej: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolne Związki Zawodowe, Studenckie Komitety Solidarności, Konfederacja Polski Niepodległej, Ruch Młodej Polski. Powstawały także organizacje o znaczeniu regionalnym. Narodził się również drugi obieg wydawniczy, który naruszał komunistyczny monopol informacyjny. Jawna opozycja nie miała charakteru masowego, ale bez niej niemożliwy byłby zryw Sierpnia ’80 – to z jej doświadczeń korzystała „Solidarność”.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2021 r.

 

Otwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy „TU rodziła się opozycja”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP