Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło

VI sesja sejmiku województwa

Zakończyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas posiedzenia zostały przedstawione między innymi informacje na temat sytuacji na rynku pracy w województwie, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz realizacji programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Na początku posiedzenia odbyło się uroczyste wręczenie nagród  zdobytych przez szkoły w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W ramach konkursu dla szkół gimnazjalnych nagrodę otrzymało Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach. W  finale konkursu uczniowie tej szkoły zdobyli trzy tytuły laureatów. Nagrodzone zostały także trzy szkoły, których zespoły zdobyły trzy pierwsze miejsca w konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są to: Zespół Szkół Niepublicznych im. J. Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim,  Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu.
 
Następnie radni zapoznali się z informacją na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie naszego województwa oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie reorientacji zawodowej rolników. Przedstawione zostały również sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w 2014 roku, wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” oraz rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi. Przyjęto także uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa gminom oraz uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r.

 

Szczegółowy porządek tutaj
 
Fot. Szymon Zdziebło
 
Kancelaria Sejmiku
 

23 kwietnia 2015 r.