Aktualności

Jedno ze szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom wśród młodzieży, fot. Witold Broda/freepress.pl
Jedno ze szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom wśród młodzieży, fot. Witold Broda/freepress.pl

Unplugged – zapobieganie uzależnieniom w szkole

W czwartek i piątek (7 i 8 kwietnia) w Ośrodku Szkoleniowym Caritas w Przysieku pod Toruniem odbędzie się szkolenie na temat przeciwdziałania uzależnieniom wśród uczniów. Adresowane do nauczycieli i pedagogów warsztaty przygotowane zostały przez Urząd Marszałkowski.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć dla młodzieży oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki, a także jej włączenie do programu profilaktycznego Unplugged, dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży.

 

Program Unplugged jest programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Powstał w ramach międzynarodowego projektu EU-DrugAbusePrevention, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Autorami programu są eksperci z siedmiu krajów UE. Program został już wdrożony m.in. w Belgii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Austrii, Szwecji, Rumunii, Słowenii, Czechach i Libanie. Koordynatorem jest Uniwersytet w Ghent (Belgia).

 

Celem jest ograniczanie inicjacji zażywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie rozwojowi uzależnienia u konkretnych osób (np. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania „problemowego”). W Polsce program Unplugged jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 kwietnia 2016 r.