Aktualności

Jubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski
Jubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Unitas Durat dla Zboru „Betel”

25 listopada Zbór „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy świętował przypadający w tym roku jubileusz 70-lecia swojej działalności. Podczas uroczystości, która przywiodła do Bydgoszczy przedstawicieli Kościoła Zielonoświątkowego z różnych zakątków naszego kraju, samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. W czasie niedzielnego nabożeństwa w kościele przy ul. Janikowskiej 19 wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekazał na ręce pastora prezbitera Janusza Modrzyńskiego specjalny złoty Medal Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, wybity z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Honorując Medalem bydgoskich zielonoświątkowców wicemarszałek Zbigniew Ostrowski powiedział między innymi: – Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, choć podążamy do niego różnymi drogami. Wszyscy też, tu na Kujawach i Pomorzu, już od trzech dziesięcioleci budujemy naszą wspólnotę wojewódzką. Z tym większym szacunkiem patrzę na siedemdziesięcioletnią historię waszego zboru, a szczególnie na działalność, z którą Zbór „Betel” wychodzi na zewnątrz swojej społeczności. Mam tu na myśli przede wszystkim służbę, którą zbór realizuje w ramach misji „Nowa Nadzieja”, adresowaną do ludzi uzależnionych oraz do więźniów w zakładach karnych w Potulicach, Fordonie i Grudziądzu, a także wszystko to, co robi wasza Służba Kobiet, by pomagać kobietom w Domu Samotnej Matki w Osowej Górze w Bydgoszczy.

 

Kościół Zielonoświątkowy na terenie Bydgoszczy posiada jeszcze przedwojenne tradycje. Natomiast polskojęzyczni Zielonoświątkowcy, którzy pojawili się w Bydgoszczy po 1945 r., pochodzili ze wschodniego ośrodka Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Pierwsze powojenne nabożeństwo odbyło się w 1947 r. w kaplicy Ewangelicznych Chrześcijan Dnia Siódmego przy ul. Gdańskiej. Od samego początku podejmowano próby zorganizowania rozproszonej społeczności w bardziej zorganizowaną wspólnotę na terenie Bydgoszczy. Dzięki wielu staraniom społeczność otrzymała własną kaplicę przy ul. Zduny 10 i po przeprowadzeniu remontu, od czerwca 1948 r. zaczęły odbywać się tam regularne nabożeństwa. W ten sposób 70 lat temu powstał w Bydgoszczy Zbór Kościoła Chrystusowego. Z czasem społeczność ta rozdzieliła się i powstały dwa zbory wyraźnie jednolite pod względem wyznaniowym: Zbór Ewangelicznych Chrześcijan oraz Zbór Zielonoświątkowy.

 

Obecnie wspólnota zielonoświątkowców w Bydgoszczy, która nosi od chwili usamodzielnienia nazwę „Betel”, jest bardzo rozpoznawana w tutejszym środowisku, między innymi dzięki swej otwartości i nastawieniu ekumenicznemu, co zaowocowało licznymi inicjatywami, między innymi powołaniem Bydgoskiego Seminarium Biblijnego. Ze Zboru „Betel” w Bydgoszczy pochodzi wielu aktywnych pracowników, a przede wszystkim pastorów w kilkunastu zborach w Polsce. Najnowszą aktywnością Zboru „Betel”, jest działalność świetlicy środowiskowej „Narnia”.

 

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski

 

26 listopada 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018 r.

 

Jubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiJubileusz 70-lecia działalności Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski