Aktualności

Wśród przygotowywanych przedsięwzięć są między innymi projektu umożliwiające założenie własnego biznesu, fot. Jacek Smarz
Wśród przygotowywanych przedsięwzięć są między innymi projektu umożliwiające założenie własnego biznesu, fot. Jacek Smarz

Unijne wsparcie do zdobycia

Projekty grantowe dotyczące prac badawczo-rozwojowych, przedsięwzięcia wspierające założenie własnego biznesu, inwestycje z zakresu termomodernizacji oraz inicjatywy realizowane z myślą o pomocy młodzieży opuszczającej zakłady poprawcze – to tylko część działań, o których dofinansowanie można się ubiegać w aktualnych naborach wniosków w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W przygotowaniu są kolejne konkursy.

 

– Mechanizmy wdrażania naszego nowego RPO pracują na pełnych obrotach. Ogłaszamy kolejne konkursy o dofinansowanie projektów, a w ramach obrad Komitetu Monitorującego systematyczne pracujemy nad przyjęciem kryteriów dla następnych naborów wniosków. By pomóc uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki, stworzyliśmy przejrzystą informację online na naszej stronie internetowej oraz generator wniosków. Organizujemy też cykle szkoleń dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Ogłoszone przez zarząd województwa aktualne konkursy w ramach RPO dotyczą:

  • przygotowania projektów grantowych, w ramach których firmy z regionu otrzymają wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup tego rodzaju usług w jednostkach naukowych lub pokrycie kosztów opatentowania swych wynalazków (więcej), czytaj też: Dla przedsiębiorców: na badania i rozwój
  • projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, czytaj też: Mniej emisji, sporo oszczędności,
  • przygotowania projektów partnerskich wspierających proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, czyli działań ułatwiających pozyskiwanie zagranicznych partnerów oraz zdobywanie nowych rynków zbytu (więcej), czytaj też: Dla przedsiębiorców: na innowacje i podbijanie nowych rynków,
  • projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia w tym między innymi dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (więcej),
  • projektów z zakresu wspierania młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym, w tym między innymi resocjalizacji i pomocy z znalezieniu zatrudnienia (więcej),
  • projektów z zakresu wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej (więcej).

 

Informacje o aktualnych naborach wniosków oraz szkoleniach na stronie internetowej mojregion.eu

 

W przygotowaniu są kolejne nabory wniosków o wsparcie. Obradujący w ubiegłym tygodniu (26-27 kwietnia) Komitet Monitorujący RPO debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w konkursach dotyczących rozwoju kształcenia ogólnego i zawodowego, wzmocnienia systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego, modernizacji infrastruktury kolejowej i sieci drogowej, a także wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i związanego z nią potencjału badawczo-wdrożeniowego oraz dotacji dla stawiających na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 maja 2016 r.