Aktualności

Sesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Sesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Tydzień Regionów w Brukseli

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w odbywającym się w Brukseli XVII Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządów, unijnych instytucji i organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy – ich liczbę szacuje się tym razem na ponad 9 tysięcy. Gospodarz naszego województwa wystąpił podczas panelu na temat  budowania lokalnych mechanizmów odporności na klęski żywiołowe.

 

Europejski Tydzień Regionów i Miast to doroczne spotkanie służące jako platforma debaty na temat kierunków europejskiej polityki regionalnej i prezentacji dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Organizatorami były Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska (ściślej: Dyrekcja Generalna KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej). Tym razem w programie jest ok. 400 sesji roboczych, wystaw, dyskusji i seminariów. Głównymi tematami były przyszłość polityki spójności, skutki brexitu i modernizacja energetyczna kontynentu. W debacie otwarcia, zatytułowanej „Regiony i miasta – filar przyszłości UE”, uczestniczyli  m.in. szef Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klara Dobrev.

 

Odbyły się dwie ważne dla nas debaty panelowe. W pierwszej z nich, poświęconej budowaniu lokalnych mechanizmów odporności na klęski żywiołowe, uczestniczył marszałek Piotr Całbecki. Jego wystąpienie dotyczyło naszych regionalnych doświadczeń w tej dziedzinie, związanych z zaangażowaniem na rzecz likwidacji skutków nawałnic z 2017 roku, które dokonały zniszczeń w północno-zachodniej części województwa. Kujawsko-Pomorskie przystąpiło do wspieranego przez ONZ globalnego programu dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi ograniczania skutków potencjalnych katastrof i wielkich awarii. Uważa się, że gwałtowne zjawiska pogodowe mogą się nasilać ze względu na obserwowane od wielu lat zmiany klimatyczne. Zawsze poważnie należy też brać pod uwagę potencjalną możliwość wystąpienia groźnych w skutkach awarii np. instalacji przemysłowych.

 

 

Kujawsko-pomorski akcent znalazł się także w debacie na temat europejskiej polityki spójności, która – zgodnie z tytułem panelu – powinna służyć stworzeniu bardziej społecznej Europy, opartej o solidaryzm społeczny i realizującej ideę włączenia społecznego dla wszystkich. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka mówił o realizowanej przez samorząd województwa marszałkowskiej polityce senioralnej oraz rozwiązaniach dotyczących wsparcia młodych rodzin i działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  

 

8 października 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2019 r.

 

Sesja otwarcie ETRiM, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja otwarcie ETRiM, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja otwarcie ETRiM, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja otwarcie ETRiM, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja otwarcie ETRiM, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSesja panelowa z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP