Aktualności

Plakat

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W poniedziałek rozpoczyna się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (23 lutego – 28 lutego). Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawników i konsultantów. W organizację dyżurów w naszym regionie zaangażował się Urząd Marszałkowski.

 

Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” udzielana będzie bezpłatna pomoc organizowana przez Urząd Marszałkowski:

 

–        prawna i psychologiczna w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 9) ,

  • od poniedziałku do piątku (23-27 lutego) w godzinach 7.30-21,
  • w sobotę (28 lutego) w godzinach 9-13 oraz 17-21.

 

Pomoc świadczona osobiście i telefonicznie (tel.  800 154 030) przez pracowników Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy oraz konsultantów Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

 

–        prawna w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, (Pl. Teatralny 2, sala Patio A – parter)

  • od poniedziałku do piątku (23-27 lutego) w godzinach 15–19,
  • w sobotę (28 lutego) w godzinach 9-13.

 

Pomoc świadczona osobiście przez konsultantów Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz adwokatów i aplikantów adwokackich zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu.

 

W czasie akcji osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać się po pomoc również do innych instytucji. Więcej informacji, lista ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj.

 

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

We wtorek (24 lutego) w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu odbędą się też organizowane przez Urząd Marszałkowski cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy ofiarom przemocy oraz osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw. Więcej na ten temat tutaj.

 

 
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego

20 lutego 2015 r.