Aktualności

Badania geotechniczne w Brzozie, fot. ZDW
Badania geotechniczne w Brzozie, fot. ZDW

Trasa Brzoza-Łabiszyn tuż przed modernizacją

Wkrótce rozpocznie się gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej nr 254. Od poniedziałku (23 stycznia) zmieni się organizacja ruchu na odcinku pomiędzy Łabiszynem (powiat żniński) i Brzozą (powiat bydgoski). Pomiędzy Łabiszynem i Kobylarnią trasa będzie zamknięta. Ze szczegółami inwestycji i procedurą wykupu nieruchomości mieszkańcy będą mogli zapoznać podczas spotkań informacyjnych. Pierwsze odbędzie się dziś (19 stycznia) w Brzozie, kolejne we wtorek (24 stycznia) w Łabiszynie.

 

W ramach inwestycji wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni (do parametrów 11,5 tony na oś). Planowane roboty obejmą także:

 • przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • budowę rond w Łabiszynie na połączeniu z drogą wojewódzką nr 246 oraz w Brzozie na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich,
 • przebudowę i budowę chodników na terenach zurbanizowanych,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych w Brzozie i Kobylarni,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na wybranych odcinkach,
 • instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się:

– 19 stycznia o 17.30 w auli Szkoły Podstawowej Brzoza ul. Powstańców Wielkopolskich 31A (dawne gimnazjum)

– 24 stycznia o godzinie 16 w Łabiszyńskim Domu Kultury (przy ul. Parkowej 1).

 

Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. W poniedziałek (23 stycznia) wykonawca wprowadzi pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada między innymi:

 • zamknięcie dla ruchu odcinka Łabiszyn-Kobylarnia (dopuszczony zostanie ruch do posesji znajdujących się przy drodze, przejazd służb komunalnych, transportu publicznego i pojazdów budowy),
 • wprowadzenie objazdu dla pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 251 oraz drogi krajowej nr 25 (przez Barcin, Pakość, Inowrocław i Nową Wieś Wielką),
 • wprowadzenie objazdów dla samochodów do 3,5 tony z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 246 i krajowych nr 25 lub 5 i 10 (przez Złotniki Kujawskie i Nową Wieś Wielką lub Szubin i Białe Błota),
 • wprowadzenie zwężeń jezdni i ruchu wahadłowego na odcinku Brzoza-Kobylarnia.

 

Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest firma Transpol z Łojewa (powiat inowrocławski). W styczniu wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), które umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, zatwierdza podziały nieruchomości oraz ich przejęcie na rzecz inwestora. Wykonawca zakłada zakończenie większości prac na odcinku Brzoza-Łabiszyn jeszcze w tym roku.  Inwestycję o wartości blisko 53 mln złotych zrealizujemy wykorzystując środki Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie prac na odcinku drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku z Łabiszyna do Barcina. Inwestycja również realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Inwestycja w liczbach:

 • Wartość  inwestycji – 53 mln zł
 • Długość odcinka (Brzoza-Łabiszyn) – 13,2 km
 • Nowa nośność – 11,5 tony na oś
 • Gwarancja – 7 lat.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 stycznia 2023 r.

 

Badania geotechniczne w Brzozie, fot. ZDW Badania geotechniczne w Brzozie, fot. ZDW Graf. ZDW