Aktualności

Uczestnicy projektu „Trampolina” podczas zajęć sportowych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Uczestnicy projektu „Trampolina” podczas zajęć sportowych, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Trampolina wsparcia młodych z problemami

Dobiega końca realizacja holistycznego projektu „Trampolina”, adresowanego do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, a także ich rodziców i opiekunów, przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie z pięcioma instytucjami wychowawczo-socjoterapeutycznymi i włocławskim stowarzyszeniem skupiającym kuratorów sądowych. Seminarium podsumowujące przedsięwzięcie odbyło się (11 maja) w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Trwający od września 2016 roku i zaplanowany na 2 lata projekt „Trampolina” skierowany jest do około 600 osób w tym: 400 osób objętych nadzorem kuratorskim lub środkiem wychowawczym, 140 wychowanków ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii, 80 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy segment projektu to prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia usprawniające techniki czytania i pisania, warsztaty m. in. artystyczne i informatyczne, szkolenia i staże zawodowe, a także zajęcia sportowe oraz kształtowanie właściwych nawyków spędzania wolnego czasu (wspólne wyjścia do teatru, opery, filharmonii, kina, muzeów, odwiedziny w lokalnych bibliotekach). W trzynastu miastach w całym regionie powstało łącznie dwadzieścia centrów młodzieżowych, które objęły tego rodzaju opieką tych spośród uczestniczących w projekcie dziewczyn i chłopców, którzy mieszkają z rodzicami i chodzą do normalnych, otwartych szkół.

Centra funkcjonują:

 • w Aleksandrowie Kujawskim (jedno)
 • w Brodnicy (jedno)
 • w Chełmnie (jedno)
 • w Bydgoszczy (cztery)
 • w Ciechocinku (jedno)
 • w Golubiu-Dobrzyniu (jedno)
 • w Inowrocławiu (jedno)
 • w Lipnie (jedno)
 • w Lubieniu Kujawskim w pow. włocławskim (jedno)
 • w Rypinie (jedno)
 • w Toruniu (dwa)
 • w Wąbrzeźnie (jedno)
 • we Włocławku (cztery).

W podobnych zajęciach, organizowanych na terenie zamkniętych placówek, w których przebywają na podstawie orzeczenia sądu, uczestniczą też wychowankowie pięciu będących partnerami programu ośrodków wychowawczych.

Segment drugi to wsparcie dedykowane rodzicom i opiekunom. Tu zajęcia poświęcone są przede wszystkim diagnozie problemów rodzicielskich i metodom ich rozwiązywania.

Partnerami ROPS w projekcie są:

 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus z Włocławka,
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku,
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu pow. Nakielski,
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie pow. Mogileński,
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach pow. Mogileński,
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach pow. mogileński.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus zorganizowały seminarium „Innowacyjne metody pracy z nieletnimi”, które odbyło się 11 maja w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (Collegium Novum) przy ulicy Okrzei 94A. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie, znany pedagog społeczny i socjolog. Uczestnicy spotkania  mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami dotyczącymi form resocjalizacji młodzieży, zachowań ryzykownych, patologii społecznych, środków wychowawczych, innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz działań realizowanych w ramach projektu „Trampolina”.

Projekt, który budżet wynosi 8,4 mln złotych jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (95 proc.) i wkładu własnego pokrytego solidarnie przez partnerów.

Czytaj też: Trampolina Cup

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 maja 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 14 maja 2018 r.