Aktualności

Bransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Bransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

„Bransoletki życia” – zaproszenie do rekrutacji

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi otwartą rekrutację uczestników programu teleopieki domowej, opartego na mobilnych urządzeniach, które monitorują funkcje życiowe i pozwalają w razie potrzeby przywołać pomoc, a nawet wezwać ratowników. Sprawdź, czy to oferta dla Ciebie lub seniora w Twojej rodzinie!

 

– Wiemy, że właśnie ten rodzaj pomocy dla osób w starszym wieku jest właściwy i oczekiwany. podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – „Bransoletki życia” to poczucie bezpieczeństwa i zachowana na dłużej samodzielność i sprawność.

 

Na nasz opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz centrum operacyjne, które prowadzi marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy. 

 

Osoby, które otrzymają bransoletki w ramach obecnego naboru, ponosić będą symboliczną odpłatność (35 zł miesięcznie), z której zwolnione są osoby o najniższych dochodach. ROPS prowadzi też konsultacje ze związkami kombatanckimi, których efektem może być partycypowanie tych organizacji w finansowaniu bransoletek dla kombatantów.

 

„Bransoletki życia”

 • dla 3 tys. podopiecznych
 • korzysta już 2600 osób
 • czujnik upadku
 • pomiar tętna
 • pomiar nasycenia krwi tlenem
 • komunikacja głosowa z centrum operacyjnym
 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy seniorzy wzywali pomocy 10 tys. razy
 • co trzecie wezwanie dotyczyło upadku
 • co 20. kończyło się interwencją medyczną

 

Wszelkich informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – telefonicznie, e-mailowo, za pomocą poczty tradycyjnej i we własnej siedzibie:

 • w dni powszednie w godz. 8-14
 • 87-100 Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93, po. 206 i 204
 • 56 657 14 70, wew. 1415 i 1411
 • e-mail:teleopieka@rops.torun.pl
 • rops.torun.pl.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Pamiętamy, że seniorzy, podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, dlatego adresowane do nich działania muszą to uwzględniać. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po oferty pomocowe i opiekuńcze. Program teleopieki domowej jest jedną z nich.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 stycznia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2023 r.

 

Bransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPBransoletki życia – spotkanie kierownictwa ROPS z przedstawicielami organizacji kombatanckich, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP