Aktualności

Rozpoczęcie targów WOD-KAN 2017
Rozpoczęcie targów WOD-KAN 2017

Targi WOD-KAN 2017

We wtorek (16 maja) w Bydgoszczy rozpoczęły się jubileuszowe XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017. Jest to największa impreza targowa w regionie, w której udział biorą wystawcy zarówno z Polski, jak i zagranicy.

 

25 lat temu, gdy impreza startowała, wzięło w niej udział 69 firm. W tym roku na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo–Wystawienniczego na powierzchni ponad 20 tys. m2 prezentuje się 395 wystawców. Uczestniczący w uroczystości otwarcia targów przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych z naszego regionu zgodnie podkreślali, że dzisiaj to  najważniejsza i największa  wystawa produktów i technologii dedykowanych branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce.

 

Zarząd województwa podczas otwarcia targów reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który wyrażając satysfakcję z tego, że nasz region gości tak znaczącą imprezę zażartował, że „lanie wody dzisiaj w tym miejscu byłoby nieskuteczne”, dlatego na marginesie wystąpienia przypomniał tylko, iż samorząd województwa ma też skromy wkład w rozwój branży, gdyż właśnie w połowie maja w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczynają się nabory wniosków w dwóch konkursach: o dofinansowanie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania osadów ściekowych. W pierwszym konkursie do podziału jest 26 milionów złotych, w drugim (w ramach ZIT) 16,6 mln złotych. Wyraził tez nadzieję, że targi, które są także doskonałą platformą wymiany doświadczeń, poglądów oraz źródłem wiedzy, będą także okazją pozyskania nowych kontaktów i kontraktów.

 

Gabinet Marszałka

 

18 maja 2017 r.