Aktualności

Gala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip Kowalkowski
Gala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip Kowalkowski

Sztuka wyboru po raz 6.

W czwartek (16 listopada) w bydgoskim Multikinie odbyła się gala podsumowująca VI edycję edukacyjno-profilaktycznego programu dla młodzieży „Sztuka wyboru”. Podczas spotkania odbywającego się ramach festiwalu Camerimage zostały wręczone nagrody w konkursie na najciekawszy krótki film. Hasło tegorocznej edycji to „Kamera! Akcja! Reakcja!”.

 

Na konkurs filmowy wpłynęło 28 filmów z 25 szkół podstawowych i średnich oraz placówek oświatowo – wychowawczych województwa kujawsko pomorskiego. W większości do konkursu zgłosiły się szkoły, które wzięły udział w czerwcowych warsztatach, przeprowadzonych w ramach projektu. Spośród nadesłanych prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci złotych, srebrnych i brązowych kamer. Zwyciężyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu, drugie miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (powiat toruński), a trzecie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Bydgoszczy.

 

 

„Sztuka wyboru” to profilaktyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczanie negatywnych zjawisk oraz ich skutków, występujących w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z uwagi na wieloaspektowość problemu, jego realizacja zastała zaplanowana na kilka lat. Pierwsza edycja programu była ukierunkowana na przeciwdziałanie zjawisku zażywania środków odurzających. Druga edycja dotyczyła profilaktyki zachowań agresywnych występujących wśród młodzieży. Trzecia edycja była poświęcona problemowi nadużywania i uzależnienia młodzieży od komputera oraz internetu. Czwarta edycja programu ponownie poruszyła problem zagrożeń środkami psychoaktywnymi stąd tytuł „Kręcę na trzeźwo”., piąta dotyczyła bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Program „Sztuka wyboru” jest realizowany we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Fundacją Tumult.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 listopada 2017 r.

 

Gala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip KowalkowskiGala wręczenia nagród programu „Sztuka wyboru”, fot. Filip Kowalkowski