Aktualności

Galeria Wozownia, fot. Mikołaj Kuras
Galeria Wozownia, fot. Mikołaj Kuras

Sztuka na wyciągnięcie ręki

Galeria Wozownia to jedna z najstarszych galerii sztuki w Polsce – istnieje już od 69 lat. Obecnie co roku podczas około 12 wystaw odwiedza ją 15 tysięcy osób.

 

Obecnie siedzibą galerii jest zabytkowy budynek (dawna pruska wozownia artyleryjska), położony w najstarszej części Torunia, przy Bramie Klasztornej, w pobliżu Ratusza Staromiejskiego, Domu Kopernika i Krzywej Wieży. Ten militarno-magazynowy obiekt został wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 20. XIX wieku.

 

Program galerii zakłada badanie aktualnego stanu sztuki, prezentowanie powstających dziś projektów artystycznych. Jednostka jest więc otwarta na różne formy aktywności artystycznej, nie tylko wystawy w tradycyjnym rozumieniu, ale także performances, wideo, film, prezentacje itp. Problemowo bliskie są galerii tematy związane z funkcjonowaniem ciała w kulturze oraz związki sztuki z rzeczywistością. Z dużym zaangażowaniem zajmuje się też promocją młodych artystek i artystów.

 

W 2019 roku galeria organizuje kolejną edycję Triennale Małych Form Malarskich. W związku z tym plan na ten rok ułożony został pod kątem prezentacji różnych postaw i tendencji malarskich. Początek roku to prezentacja malarstwa Filipa Pręgowskiego, następnie będą pokazywane najnowsze obrazy Julii Curyło, poznańscy młodzi malarze: Dawid Marszewski, Maciej Andrzejczak, Paweł Jaskuła a także artystki i artyści związani z krakowską galerią Henryk. Jesienią natomiast zobaczymy klasykę malarstwa geometrycznego, czyli twórczość Ryszarda Gieryszewskiego.

 

Będzie też sporo fotografii: zarówno klasyki (wystawa Waldemara Zdrojewskiego kuratorowana przez Krzysztofa Jureckiego), jak i kontrowersje: Jacqueline Livingstone „W cieniu feminizmu…” (kuratorka Mariola Balińska, Muzeum Narodowe w Gdańsku) a także fotografia eksperymentująca: „antyKONCEPT” georgii Krawiec & Marka Noniewicza. Obecnie w galerii można oglądać niewątpliwie najbardziej atrakcyjną z wystaw fotograficznych: „Ponad zimą” Filipa Wolaka, pochodzącego z Torunia, od 2000 roku mieszkającego w Nowym Jorku fotografa i pilota.

 

Na 2019 rok Wozownia planuje kontynuować cyklu wykładów „Architektura w wozowni”. Zrealizuje również cykl „Projekt dla…” poświęcony problemom związanym z dzisiejszym designem czy szeroko rozumianym otoczeniem wizualnym. Planuje także spotkania promujące ważne wydawnictwa poświęcone humanistyce, dyskusje na temat aktualnych problemów około artystycznych, w tym badające relacje między sztuką a nauką.

 

Ważnym nurtem pracy galerii są działania edukacyjne. Cykl „Sztuka prostoty szuka” zakłada przybliżanie najmłodszym odbiorcom problemów dzisiejszej działalności twórczej, prezentowanie innego spojrzenia na sztukę, przełamywanie stereotypów – np. pokazywanie, że tworzenie może być dobrą zabawą. W ubiegłym roku wprowadzono zajęcia „Lekcja w galerii”, dedykowane uczniom ostatnich klas podstawówki i liceum. Wozownia prowadzi też wykłady, spotkania (także o charakterze sesji), prezentacje kierowane do młodzieży i dorosłych.

 

Wozownia w liczbach:

  • około 12 wystaw rocznie w głównych salach ekspozycyjnych i około 10 w mniejszych pomieszczeniach: sali Archiwum i Laboratorium Sztuki,
  • 15000 osób rocznie odwiedzających galerię,
  • 2000 osób rocznie biorących udział w zajęciach edukacyjnych.

 

Galeria Wozownia jest jedną z 15 jednostek organizacyjnych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie kultury. Pozostałe to: Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Pałac Lubostroń w Lubostroniu, Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 lutego 2019 r.

 

Galeria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj KurasGaleria Wozownia, fot. Mikołaj Kuras