Aktualności

Nadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Nadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Sztandar dla informatyków w mundurach

Na bydgoskim Starym Rynku odbył się we wtorek(18 października) uroczysty apel, podczas którego nadano sztandar wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz. W ceremonii uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Uroczystość poprzedziła msza pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka w bydgoskiej katedrze.

 

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, repezentujący podczas obchodów zarząd województwa, podziękował żołnierzom polskich Sił Zbrojnych za poświęcenie i zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa w tym trudnym okresie, gdy napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że Polska po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej musiała się zmierzyć z konfliktem zbrojnym bezpośrednio za naszą granicą. – Wasza jednostka zajmuje się m. in. utrzymaniem systemów teleinformatycznych i łączności  satelitarnej oraz systemów cyberbezpieczeństwa. Od jakości waszej służby i niezawodności waszej pracy zależy nie tylko bezpieczeństwo żołnierzy na polu walki, ale także bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreślił.

 

W dalszej części przemówienia wicemarszałek Zbigniew Ostrowski nawiązał do postaci patronki RCI, generał Elżbiety Zawackiej Zo, żołnierza Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, jedynej kobiety, która znalazła się w elitarnym gronie 316 cichociemnych, żołnierzy sił specjalnych AK. – Generał Zawacka zawsze powtarzała, że najważniejsi są dla niej młodzi ludzie, że to im trzeba przekazywać najcenniejsze wartości. Jestem pewien, że będziecie kontynuować to dzieło. Niech ten sztandar i nasze uznanie będzie dla Was impulsem do dalszej owocnej służby! – zakończył.

 

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz (RCI Bydgoszcz) rozpoczęło działalność 1 stycznia 2018 r. Powstało z połączenia i przekształcenia  Regionu Wsparcia Teleinformatycznego, Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym, 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych i 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Jego misją jest utrzymanie stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej. Region odpowiedzialności RCI Bydgoszcz obejmuje swym zasięgiem województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i pomorskie.

 

Gabinet Marszałka

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2022 r.

 

Nadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKPNadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKPNadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKPNadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKPNadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKPNadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKPNadanie sztandaru wojskowemu Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz, fot. Andrzej Goiński/UMWKP