Aktualności

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nasze szpitale są przygotowane

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne chorobą COVID-19 szczególną troską otaczamy prowadzone przez samorząd województwa szpitale i placówki służby zdrowia. Trzy z nich otrzymały dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pozwoli na zakup sprzętu do intensywnej terapii, urządzenia i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej oraz środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest organem prowadzącym dla czterech szpitali i dziesięciu innych placówek służby zdrowia:

 

 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu,
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
 • Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu,
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
 • Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
 • Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku,
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

 

Trzy z tych placówek są, zgodnie z zarządzeniem dotyczącym zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID-19, szpitalami o podwyższonej gotowości: 

 

 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy,
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu.

 

Na mocy specustawy lecznice te otrzymały dodatkowe środki z budżetu państwa. Pieniądze, blisko 5 milionów złotych, są przeznaczone na aparaturę używaną w intensywnej terapii, urządzenia i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i zakażonych pacjentów – m.in. maski z zestawem filtrów i kombinezony – oraz środki dezynfekcyjne.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii kupi m.in. respirator transportowy, zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej, urządzenie do terapii nerkozastępczej i pulmonologiczną karetkę transportową. Zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej i respirator oraz ambulans zakupi też Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wzbogaci się m.in. o respiratory i izolatory transportowe.

 

Środki na realizację wartego 740 milionów złotych, samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.   Wykorzystano dostępne jeszcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020  wolne środki, na co zgodziła się  Komisja Europejska.

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

13 marca 2020 r.