Aktualności

Nowoczesne wyposażenie w Szpitalu Popiełuszki, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Nowoczesne wyposażenie w Szpitalu Popiełuszki, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Szpital Popiełuszki – nowe mury, nowa aparatura

Marszałkowski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Popiełuszki we Włocławku przechodzi systematyczny proces kompleksowej modernizacji. Kończą się kapitalne remonty modernizacyjno-adaptacyjne kolejnych pawilonów, trwają zakupy nowego wyposażenia. Prowadzone są też prace projektowe przygotowujące budowę nowego gmachu głównego; na początku przyszłego roku zostanie rozpisany przetarg na realizację inwestycji.

 

– Zakładamy, że modernizacja i rozbudowa Szpitala Popiełuszki będzie kosztować na tym etapie ponad 300 milionów złotych. Źródłem finasowania są przede wszystkim nasz Regionalny Program Operacyjny oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W planach jest m. in.  stworzenie nowych oddziałów, hematologii i psychiatrii. W nowych murach oraz obiektach po kapitalnych remontach znajdą się nowe wyposażenie i nowoczesna aparatura medyczna – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W tym roku, po kapitalnym remoncie, oddano już do użytku dwa budynki lecznicy, które pomieszczą przyszły oddział geriatryczny i szpitalne biura. W trzecim, w którym prace remontowo-modernizacyjne właśnie finiszują, zostaną ulokowane łóżkowe oddziały rehabilitacyjne i poradnia rehabilitacyjna.

 

Pawilon dla dwudziestołóżkowego oddziału geriatrycznego jest obecnie wyposażany. Inwestor, którym w imieniu samorządu województwa jest marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, podpisuje umowy z wyłonionymi w przetargu dostawcami, którzy dostarczą meble i sprzęt medyczny, w tym wysokiej klasy aparat EKG, przenośny kardiomonitor, defibrylator, a także urządzenie do opróżniania, mycia i dezynfekcji szpitalnych naczyń sanitarnych. Wartość zakupów to 130 tysięcy złotych. 

 

W ramach odbywającej się etapami modernizacji i rozbudowy kompleksu lecznicy wcześniej przeprowadzono już gruntowane remonty oddziałów urologicznego i kardiologicznego oraz pawilonu, w którym funkcjonują oddziały neurologiczny i okulistyczny, a także sale operacyjne na ich potrzeby. W tym roku na okulistykę i neurologię trafił nowoczesny sprzęt medyczny, m. in. wysokiej klasy aparatura do skomplikowanych operacji mikrochirurgicznych wewnątrz gałki ocznej, w tym zabiegów chirurgicznego usuwania zaćmy. W zupełnie nowym budynku działają od kilku lat oddziały dziecięce.

 

Nowoczesny i funkcjonalny nowy budynek główny, serce lecznicy, stanie w miejscu wyburzonego starego obiektu. Zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi, na parterze mieścić się będą szpitalny oddział ratunkowy oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Na pierwszym piętrze znajdą się blok porodowy oraz oddziały patologii ciąży, położnictwa i neonatologii. Drugie piętro to przestrzeń zaplanowana dla oddziałów ortopedii i traumatologii oraz chirurgii ogólnej. Złożony z siedmiu sal zabiegowych blok operacyjny znajdzie miejsce na trzecim piętrze; sąsiadować z nim będzie oddział neurochirurgiczny. Ostatnie, czwarte piętro zostało pomyślane jako przestrzeń techniczna, mieszcząca m.in. maszynerię wentylacyjną i klimatyzacyjną obiektu. Zwieńczeniem budynku będzie platforma z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych, zaś w przyziemiu znajdą się apteka szpitalna, centralna sterylizatornia i szpitalna dezynfekcja.

 

Dokumentacja projektowa będzie gotowa jeszcze w tym roku. Najpóźniej na początku przyszłego zostanie rozpisany przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 sierpnia 2019 r.