Aktualności

Święto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Święto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Święto toruńskiej Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, największa uczelnia regionu, obchodził w poniedziałek (20 lutego) swoje doroczne święto. W związku z 550. rocznicą urodzin patrona oraz trwającym Rokiem Kopernika, kalendarz uroczystości i imprez był wyjątkowo bogaty. W Auli UMK samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Głównym punktem uroczystości było nadanie godności doktora honoris causa UMK prof. Janowi Reedijkowi z Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia). Wręczono także odznaczenia, medale i wyróżnienia – zarówno państwowe, jak i uniwersyteckie. Obchody w poniedziałek 20 lutego rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ludwika Kolankowskiego na terenie miasteczka akademickiego i kontynuowane były w Auli UMK, a na placu przed stanęła wystawa „Nieznane oblicza Kopernika”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia państwowa utworzona w 1945 roku, jest liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim. Na wszystkich poziomach studiów kształci blisko 18 tysięcy studentek i studentów, w tym sześciuset doktorantów i ponad tysiąc obcokrajowców. Ma 16 wydziałów i 116 kierunków. Prowadzi obserwatorium astronomiczne w Piwnicach (powiat toruński) i polarną stację badawczą na Spitsbergenie (Norwegia).

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało UMK status uczelni badawczej. Dzięki temu w najbliższych latach uniwersytet otrzymuje subwencję wyższą o 10 procent z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Uczelnia będzie mogła konkurować z ośrodkami zagranicznymi.

Toruński uniwersytet korzysta z unijnego wsparcia. Przy wsparciu środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 realizuje projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesnych pracowni dydaktycznych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

21 lutego 2022 r.

Święto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚwięto UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWystawa „Nieznane oblicza Kopernika”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWystawa „Nieznane oblicza Kopernika”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWystawa „Nieznane oblicza Kopernika”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP