Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Stypendia artystyczne

Do 15 grudnia trwa nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów artystycznych marszałka województwa. Otrzymają je osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wsparcie trafi na realizację projektów artystycznych i twórczych, takich jak zorganizowanie wystawy, koncertu, publikacja książki, nagranie płyty, filmu lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej.

 

Przyznawane od 2006 roku wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty.

– Zachęcam twórców, animatorów kultury oraz osoby zajmujące się ochroną nad zabytkami do aplikowania o to wparcie. Nasze stypendia adresujemy zarówno do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów i profesjonalistów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Stypendia artystyczne przyznawane są dwa razy w roku. Nabór wniosków o stypendia roczne i półroczne trwa od 15 listopada do 15 grudnia.  Kolejny nabór – o stypendia półroczne – odbywa się od 15 kwietnia do 15 maja. Regulamin oraz dokumenty aplikacyjne.

W tym roku zarząd województwa zdecydował o przyznaniu stypendiów artystycznych 21 osobom. Więcej.

 
Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
24 listopada 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2016 r.