Aktualności

Spotkanie konsultacyjne z 12 maja, fot. UMWKP
Spotkanie konsultacyjne z 12 maja, fot. UMWKP

Strategia Inteligentnej Specjalizacji – trwają konsultacje społeczne

Zarząd województwa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+.  To jeden z dokumentów operacyjnych uszczegóławiających ustalenia Strategii rozwoju województwa 2030+ w obszarze gospodarki. 12 maja odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, kolejne jutro (17 maja). 

 

Nasza Strategia rozwoju 2030+ jest dokumentem o charakterze ogólnym i, zgodnie z jej założeniami, realizacja ważnych aspektów rozwoju województwa wymaga uszczegółowienia. Tych szczegółowych ustaleń dokonuje się w odrębnych dokumentach. Jednym z nich jest Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji.

 

RIS3 2021+ odpowiada za programowanie działań związanych z poprawą poziomu innowacyjności województwa w aspektach gospodarczych i ma na celu tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej gospodarki w oparciu o inteligentne specjalizacje. Od wielu lat rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki opiera się na inteligentnych specjalizacjach, które generują unikalne atuty i możliwości w oparciu o strukturę przemysłu i bazę wiedzy charakterystyczną dla danego regionu. Chodzi o to, by skupić inwestycje wokół obszarów, które są w stanie zapewnić zwiększenie wartości dodanej gospodarki. Dlatego też każdy region identyfikuje swoje inteligentne specjalizacje, które świadczą o jego tożsamości gospodarczej.

 

Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ będzie również służyła programowaniu wydatkowania środków finansowych w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

 

Do udziału w konsultacjach, które rozpoczęły się 26 kwietnia i potrwają do 31 maja, zarząd województwa zaprasza mieszkańców regionu, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze. W ramach konsultacji zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne – pierwsze odbyło się 12 maja, na kolejne zapraszamy na 17 maja do Urzędu Marszałkowskiego (Toruń, plac Teatralny 2, sala patio na I piętrze, godz. 11:00). Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres ris@kujawsko-pomorskie.pl. Pod tym adresem można również uzyskać wszelkie informacje dotyczące konsultacji.

 

Projekt dokumentu i informacje o trybie konsultacji

 

Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2022 r.