Aktualności

Remont i adaptacja zabytkowych Młynów Rothera w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski
Remont i adaptacja zabytkowych Młynów Rothera w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Stawiamy na rozwój potencjałów regionu

Rozbudowa bazy leczniczej inowrocławskiego sanatorium, adaptacja bydgoskich Młynów Rothera do celów kulturalno-turystycznych i utworzenie nowego, interaktywnego kompleksu edukacyjno-technologicznego w Toruniu to przedsięwzięcia, na które trafiło dofinansowanie w ramach specjalnego wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. Na ich realizację przeznaczyliśmy 25 milionów złotych.

 

To pieniądze, które pozwolą przywrócić blask turystycznym symbolom regionu i stworzyć nowe, atrakcyjne miejsca kultury i rekreacji. Jestem pewien, że przyciągną turystów i służyć będą mieszkańcom naszego województwa  – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Dotacje na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych regionu. W Kujawsko-Pomorskiem zidentyfikowano trzy takie dziedziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast.

 

Uruchomienie specjalnych środków na ten cel to efekt renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonych przez marszałkowską administrację z Komisją Europejską. W wyniku zabiegów marszałka Piotra Całbeckiego Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na ten obszar działań 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych.

 

W wyniku pierwszego z konkursów projektów, do dofinansowania wyłoniliśmy 5 przedsięwzięć. Wsparcie przeznaczyliśmy na:

 • rewitalizację ciechocińskich tężni,
 • utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Wieńcu (gmina Brześć Kujawski),
 • rozbudowę dawnego kinoteatru Grunwald w Toruniu, będącego siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego,
 • rewitalizację zabytkowego teatru funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910,
 • dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji kulturalnych.

 

Opis wszystkich inwestycji w materiale „Wzmacniamy potencjał województwa”.

 

W drugim konkursie wyłoniliśmy 3 przedsięwzięcia:

 • rozbudowę bazy leczniczej inowrocławskiego Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni”,
 • adaptację Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne,
 • utworzenie nowego centrum edukacyjno-technologicznego w Toruniu.

 

Projekty dofinansujemy kwotą 25 milionów złotych. Całkowita wartość przedsięwzięć to 52,7 miliona złotych.

 

Nowe centrum edukacyjno-badawcze

Wsparcie w wysokości 11,7 miliona złotych trafiło na utworzenie w Toruniu nowego obiektu edukacyjno-technologicznego Space EduHUB. Nowoczesna, interaktywna placówka, zrzeszać będzie pasjonatów nowoczesnych technologii. Posłuży przede wszystkim rozwijaniu wiedzy o kosmosie i odnawialnych źródłach energii, w szczególności geotermii. W nowym centrum edukacyjno-badawczym powstaną między innymi laboratoria i namiot sferyczny, które posłużą do przeprowadzania eksperymentów i testowania nowoczesnych technologii. Pieczę nad inwestycją sprawuje toruński magistrat. Wartość przedsięwzięcia to 15,5 miliona złotych.

 

Kultura we wnętrzu zabytkowych młynów

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć jest również adaptacja zabytkowego Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne. Wsparcie w kwocie 10,5 miliona złotych pozwoli na wykonanie niezbędnych prac budowlanych i utworzenie w gmachu młyna nowej instytucji kultury. W jego wnętrzu powstaną „Ogrody wody”, multimedialne instalacje związane z lokalnym środowiskiem wodnym i jego wykorzystaniem, a także laboratoria, w których będzie można przeprowadzać doświadczenia z udziałem wody w różnych stanach skupienia. Wartość inwestycji to 27,1 miliona złotych. Projekt stanowi jeden z etapów kompleksowej restauracji i adaptacji zespołu bydgoskich młynów na cele kulturalne, która jest zarazem ostatnim elementem procesu inwestycyjnego związanego z rewitalizacją Wyspy Młyńskiej.

 

Przedsięwzięcia związane z rewitalizacją Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy odbywały się przy udziale środków unijnych pozostających w dyspozycji samorządu województwa, w tym wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na ten cel przeznaczyliśmy 26 milionów złotych (więcej).

 

Szeroka oferta turystyki uzdrowiskowej

Wsparcie w wysokości 2,8 miliona złotych trafiło także na rozbudowę bazy leczniczej marszałkowskiego sanatorium uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu. Już wkrótce kuracjusze będą mogli korzystać z kompleksowych zabiegów regeneracyjnych i kąpieli w naturalnych wodach mineralnych o bogatych właściwościach zdrowotnych. W tym celu powstanie nowy obiekt z 51 pojedynczymi i dwuosobowymi pomieszczeniami do balneoterapii (zabiegów rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód leczniczych) dla 99 kuracjuszy. Rozbudowa sanatoryjnej infrastruktury przyczyni się także do zwiększenia zatrudnienia w placówce o 11 dodatkowych etatów. Koszt całej inwestycji to 10 milionów złotych.

 

Należące do samorządu województwa inowrocławskie sanatorium jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych w regionie. W latach 2009-2015 obiekt przeszedł kompleksową modernizację. W ostatnich latach rozbudowano segment szpitalno-uzdrowiskowy, zmodernizowano basen solankowy, wybudowano pijalnię wód mineralnych i przeprowadzono termomodernizację budynków. Ostatnią inwestycją była budowa nowego obiektu z zakładem rehabilitacji leczniczej, dwoma basenami solankowymi i pijalnią wód. Realizację przedsięwzięcia o wartości 6 milionów złotych umożliwiło dofinansowanie ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (więcej).

 

Najważniejsze liczby:

 • 107 mln złotych – pula środków na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa
 • 8 projektów ze wsparciem w ramach specjalnych środków RPO
 • 25 mln złotych – suma dofinansowania w ramach drugiego konkursu
 • 50 mln złotych – suma dofinansowania w ramach pierwszego konkursu
 • 15 mln zł – wartość najwyższego dofinansowania dla projektu

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 sierpnia 2019 r.