Aktualności

Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Powidła metodą tradycyjną – niematerialne dziedzictwo regionu na płycie

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało piątą płytę w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Tegoroczna publikacja zatytułowana „Smażenie powideł metodą tradycyjną” jest wynikiem prowadzonych przez muzeum badań terenowych  związanych z dawną kuchnią polską. Można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce (powiat toruński).

 

– Niematerialna spuścizna kulturowa regionu decyduje o naszej tożsamości, podkreśla różnorodność tych ziem i stanowi o wyjątkowości Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki publikacjom wydawanym przez toruńskie Muzeum Etnograficzne młodsi i starsi mieszkańcy województwa poznają tradycje i zwyczaje naszych przodków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Wydawnictwo gromadzi materiały historyczne związane z powidłami i uprawami śliw w Dolinie Dolnej Wisły, nagrany współcześnie film przedstawiający smażenie powideł metodą tradycyjną, a także „przepisownik”, który jest zbiorem receptur z dawnych i współczesnych książek kucharskich. Materiały zawarte na płycie nie tylko przybliżają historię jednego z najstarszych przetworów owocowych, ale również zachęcają do samodzielnego odtwarzania receptur z dawnych lat.

 

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Liczba wydawnictw jest ograniczona.

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl).

 

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 roku i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji), a w 2019 o kujawskim hafcie (więcej informacji).

 

Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Muzeum Etnograficzne w Toruniu i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 września 2020 r.