Aktualności

Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Ślubowanie urzędników

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – to słowa ślubowania, które złożyło w piątek (30 września) siedmioro pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kończących służbę przygotowawczą.

 

– Praca w Urzędzie Marszałkowskim to bardzo odpowiedzialne zadanie, swoja pracą służą państwo mieszkańcom naszego regionu. Wierzę, że sumiennie wypełniając powierzone obowiązki, sprostają państwo wszystkim zawodowym wyzwaniom. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w pracy – mówił marszałek Piotr Całbecki

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym (również kierowniczym), podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

Urzędnicy, którzy złożyli ślubowanie reprezentują departamenty:

  • Finansów
  • Edukacji
  • Organizacyjny
  • Infrastruktury Drogowej
  • Transportu

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego było to już 42 ślubowanie urzędników od wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

  

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 września 2021 r.

 

Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP