Aktualności

Fot. Jacek Smarz dla UMKW-P
Fot. Jacek Smarz dla UMKW-P

Skorzystaj z unijnych funduszy dzięki LGD

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych oraz udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców.

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują:

 

  • szkolenia, spotkania informacyjne, poradnictwo:

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy informuje, że szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dotyczące zasad, kryteriów wyboru operacji odbędzie się 25 października
(
a nie jak wcześniej planowano-23 października).  Zakres tematyczny spotkania to: tryb grantowy i konkursowy naboru wniosków, kryteria wyboru projektów, zasady kwalifikowalności wydatków. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza na spotkania informacyjne na temat głównych założeń LSR na lata 2014-2020. W ich trakcie omawiane będą zasady wsparcia, kryteria wyboru, planowane terminy naborów. Najbliższe terminy spotkań to:

 

23 października:

– Golub-Dobrzyń, Powiatowy Urząd Pracy, godz. 10.30-12.30,

Radomin, Gminny Ośrodek Kultury, godz. 13.00-15.00,

24 października:

Ciechocin, Urząd Gminy,  godz. 14.00-16.00

Kowalewo Pomorskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,  godz. 15.00-17.00,

26 października:

Zbójno, Urząd Gminy, godz.13.00-15.00,

27 października:

Golub-Dobrzyń, Urząd Miasta, godz.12.00-14.00

 

Więcej informacji na stronie LGD.  

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapraszana dwa szkolenia:

6 listopada w Brąchnowie, świetlica wiejska, godz. 15-17.30, dotyczące dofinansowanie ze środków PROW na rozwijanie działalności gospodarczej,

8 listopada w Chełmży, Sala Mieszczańska ratusza Staromiejskiego, godz. 15szkolenie ,,Premia na podejmowanie działalności gospodarczej”, dotyczące zasad naboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej, kryteriów przyznawania wsparcia oraz prawidłowe sporządzania wniosku  i biznesplanu. Więcej informacji na stronie internetowej.

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 13 listopada na I Kongres Przedsiębiorczości w Brodnicy, inaugurujący działalność Fundacji Przedsiębiorczości ,,Synergia”. W programie: budowanie wizerunku eksperta, czyli skuteczna mowa ciała, zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców, jak pozyskać kapitał w firmie z uwzględnieniem środków unijnych. Więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do skorzystania z doradztwa w ramach ogłoszonego naboru wniosków dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym na podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Zapisy drogą telefoniczną (tel. 54 282 40 97) lub elektroniczną (e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl ).

 

  • nabory wniosków:

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od 25 października do
8 listopada ogłasza nabory wniosków w dwóch konkursach:

  • na wsparcie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Powinny to być drogi, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych, w puli konkursu jest 1 milion 200 tysięcy złotych.,
  • na rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, w tym podnoszenie kompetencji osób prowadzących tego typu działalność. Minimalna wartość całkowita projektu to 50 tysięcy złotych, maksymalna kwota wsparcia na jaka można liczyć to 200 tysięcy złotych. Limit środków w ramach naboru wynosi 1,5 miliona złotych.

 

Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki od 30 października do 17 listopada przyjmować będzie wnioski o wsparcie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Limit środków w ramach naboru to ponad 1,2 miliona złotych, minimalna wartość wsparcia to 50 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie LGD.

 

  • inna aktywność

Lokalna Grupa Działania Chełmno zachęca do udziału w projektach:

  • ,,Nowe kwalifikacje dla seniorów-florysta” – skierowanym do seniorów, realizowanym w Chełmińskim Domu Kultury. Zgłoszenia są przyjmowane do końca października,
  • ,,Od szkolenia do zatrudnienia” – skierowanym do osób bezrobotnych wieku 18-24 lata, realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie. Uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w bezpłatnych kursach zawodowych, językowych czy prawa jazdy kat. B.

    Więcej informacji na ten temat na stronie LGD.

 

LGD Czarnoziem na Soli zaprasza do udziału w projekcie ,, Darmowy Zdalny Moduł Szkoleniowy Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich”, realizowanym we współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i Katedrą Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy. Zadaniem przedsięwzięcia jest  wykorzystanie nauczania zdalnego do samokształcenia oraz wymiany wiedzy. Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę z takich dziedzin jak aspekty prawne turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, ekologia i ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe regionu, przygotowanie i sprzedaż imprez turystycznych,  strategie rozwoju turystyki, kompendium dobrych praktyk.  Więcej informacji na stronie LGD.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 października 2017 r