Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sięgnijcie po stypendia!

Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać uczniowie kujawsko-pomorskich szkół. Roczne stypendia przyznajemy w ramach dwóch marszałkowskich programów edukacyjnych. Nowe regulaminy dostępne są poniżej. Na wnioski czekamy do 30 września.


 

– Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

 

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 

Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach dwóch programów stypendialnych: Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza (kontynuacji projektu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II) oraz Prymus Pomorza i Kujaw II, który zastąpił dotychczasowe projekty Prymus Pomorza i Kujaw oraz Humaniści na start.

 

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

 

Program wsparcia adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników, szkół zawodowych oraz uczniów szkoły branżowej drugiego stopnia w regionie. Środki z projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza” mają pomóc w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów.

 

Regulamin Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

 

Więcej informacji:

Michał Babiarz; tel. 883 353 686; e-mail: m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

Marta Chojnacka; tel. 883 359 302; e-mail: marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl

Paweł Szmalc; tel. 571 293 087; e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

 

Prymus Pomorza i Kujaw II

 

Wsparcie jest adresowane do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, uczniów liceów ogólnokształcących, klas VI-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych w Kujawsko-Pomorskiem. Marszałkowskie stypendia wyniosą od 200 do 500 złotych miesięcznie.

 

Regulamin Prymus Pomorza i Kujaw II

 

Więcej informacji:

Jolanta Mrówczyńska; tel. 883 326 609; e-mail: j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Maria Bartkowska; tel. 668 507 768; e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska; tel.571 293 000; e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Piotr Nadolny; tel. 668 506 961; e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 września 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2023 r.