Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Sesja sejmiku województwa

Podczas poniedziałkowych (26 września) obrad honorowy prezes Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostia Zygfryd Żurawski odebrał nadaną mu Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyznaną klubowi statuetkę Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. Srebrnym medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis wyróżniony został dr Tomasz Wojciekiewicz, współzałożyciel i długoletni prezes wydawnictwa prasowego, który zbudował silne marki największych dzienników informacyjnych w województwie „Expressu Bydgoskiego” i „Dziennika Toruńskiego Nowości”. Zatwierdzone przez radnych województwa zmiany w budżecie województwa umożliwią rozstrzygnięcie przetargu na wieloletnią obsługę regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w segmencie dotyczącym połączeń na liniach niezelektryfikowanych.

 

Lotto Bydgostia to najbardziej utytułowany klub w Polsce. Jego wychowankowie stale reprezentują region i kraj na sportowych wydarzeniach rangi międzynarodowej, stanowiąc trzon osad, które zdobywają medale. Sejmik województwa, doceniając pełną pasji działalność wieloletniego prezesa klubu Zygfryda Żurawskiego, wyróżnił go Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a sam klub nagrodą Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.

 

Dr Tomasz Wojciekiewicz jest współzałożycielem powstałego w 1991 roku Wydawnictwa Prasowego i Pozaprasowego Express SA, od 1992 roku Express Media Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Funkcję tę pełnił do 2016 roku. W tym czasie znacząco przyczynił się do budowania wolnej prasy, tworząc jedno z pierwszych w kraju prywatnych wydawnictw, a następnie jedną z największych i najnowocześniejszych drukarni gazetowych w Polsce. Przyczynił się do powstania wielu lokalnych inicjatyw i plebiscytów. 

 

Podczas sesji prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek zapoznał radnych województwa z organizacją i funkcjonowaniem wojewódzkiego oddziału izby, który od 25 lat reprezentuje interesy rolników naszego województwa. Podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich marszałek Piotr Całbecki wręczył przyznaną Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej statuetkę Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae. Prezentacja na temat organizacji i funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (PDF)

 

Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie naszego województwa. Podczas swojego wystąpienia prezes Zarządu Dróg Wojewódzkich zapoznał radnych z największymi zakończonymi i trwającymi obecnie zadaniami, wśród nich oddana do użytku w ubiegłym miesiącu droga wojewódzka nr 265 (Brześć-Kowal), finiszująca modernizacja drogi nr 559 (Lipno-Jasień) oraz kończąca się największa w województwie inwestycja drogowa – droga wojewódzka 548 (Stolno-Wąbrzeźno). W związku z rosnącą inflacją i wzrostem kosztów inwestycji drogowych radni województwa zatwierdzili także zmiany dotyczące zwiększenia środków na ich realizację. 

 

Radni podjęli także trzy uchwały dotyczące podwyższenia kategorii niektórych odcinków dróg gminnych do kategorii dróg wojewódzkich, co zostało uzgodnione wcześniej z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Infrastruktury oraz samorządami lokalnymi. Przejęcie przez samorząd województwa wymienionych w projektach uchwał odcinków dróg (druki 83/22, 84/22 i 85/22 w porządku obrad) przyczyni się do osiągnięcia większej spójności w układzie komunikacyjnym województwa. 

 

Sejmik rozpatrzył również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi inowrocławskiemu (druk nr 79/22) na budowę lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską Inowrocławia. Lapidarium pozwoli na uratowanie tysięcy fragmentów żydowskich nagrobków pochodzących z dwóch zniszczonych w czasie II wojny światowej żydowskich cmentarzy. Macewy, czyli żydowskie nagrobne płyty kamienne, zostały użyte przez okupanta m.in. do budowy chodników, utwardzania ulic i innych prac budowlanych w mieście. Te, które udało się odzyskać, zostaną wyeksponowane w lapidarium, które będzie też miejscem opowiadającym historię żydowskiej społeczności w Inowrocławiu, która wywarła znaczący wpływ na rozwój tego miasta i wzbogaciła jego kulturę. Z kolei środki w wysokości 400 tys. złotych pozwolą gminie Rogowo na przebudowę boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (druk 87/22). 

  

Porządek obrad i dokumenty

Porządek obrad po zmianach

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2022 r.

 

Sesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 26.09.2022, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP