Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Sesja sejmiku

Podczas poniedziałkowego (24 kwietnia) posiedzenia sejmik przyjął zaproponowane przez marszałka Piotra Całbeckiego stanowisko z wyrazami solidarność dla walczącej Ukrainy. Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść uczestniczyli 20 kwietnia w Kijowie w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, którego gospodarzem była administracja państwowa Ukrainy.

„Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża pełną solidarność z Ukrainą walczącą o swoją suwerenność oraz wartości, które wyznaje cały cywilizowany świat. Jesteśmy wdzięczni za bohaterstwo narodu ukraińskiego. W pełni popieramy treść dokumentu przyjętego w Kijowie podczas Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów. Wyrażamy nadzieję, że rozpoczęta przez Rosję wojna wkrótce zakończy się pełnym zwycięstwem oraz terytorialną suwerennością Ukrainy, a kraj ten stanie się członkiem Unii Europejskiej, mogącym również liczyć na miejsce w NATO. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy dalej wspierać Ukrainę w tym trudnym czasie, w szczególności regiony partnerskie naszego samorządu – chmielnicki i żytomierski – oraz uchodźców, którzy znaleźli dom na Kujawach i Pomorzu” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Dokument odnosi się do deklaracji podjętej podczas niedawnego (19-20 kwietnia) Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów) w Kijowie. Poza przedstawicielami ukraińskiej administracji i tamtejszych organizacji społecznych uczestniczyły w nim reprezentacje Rady Europy i Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, Banku Światowego, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i międzynarodowych organizacji pozarządowych. „My, uczestnicy szczytu, uznając szczególną wagę jednoczenia się wokół wartości demokracji i wolności, deklarujemy naszą determinację i wspólny wysiłek, aby pomóc w budowaniu pokojowej, demokratycznej i dostatniej przyszłości, promować ustanowienie wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie dla zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności całego świata” – brzmi konkluzja deklaracji.

Zobacz też Marszałek województwa na Ukrainie: partnerstwo dla zwycięstwa

Jednym z ważnych tematów sesji była sytuacja na regionalnym rynku pracy. W ostatnim czasie obserwujemy niewielki, ale systematyczny spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Aktualną informację o sytuacji na rynku pracy przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Łukasz Jaworski. Pełniący obowiązki okręgowego inspektora pracy Andrzej Bugalski zreferował działania Państwowej Inspekcji Pracy w sferze przestrzegania prawa pracy i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami Równe szanse 2030+, który prowadzi samorząd województwa.

Sejmik zatwierdził zmiany w tegorocznym budżecie województwa i w prognozie finansowej województwa 2023-2039, co jest związane m.in. z koniecznością zwiększenia środków na utrzymanie połączeń kolejowych oraz na modernizację dróg i budowę ścieżek rowerowych. Uchwalił też dofinansowanie organizacji 37. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora organizowanych przez Baj Pomorski oraz wsparcie publikacji towarzyszącej wystawie „Centrum Żywe” organizowanej z okazji 15-lecia Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego i Kancelaria Sejmiku

19 kwietnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2023 r.

Sesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 24 kwietnia 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP