Aktualności

XIII Sesja Osób z Niepełnosprawnościami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
XIII Sesja Osób z Niepełnosprawnościami, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Sesja Osób z Niepełnosprawnościami

Organizowane przez samorząd województwa sesje osób z niepełnosprawnościami co roku spotykają się z dużym zainteresowaniem. To okazja, by porozmawiać o problemach, wymienić doświadczenia, wspólnie poszukać rozwiązań. W środowym (13 grudnia) spotkaniu z przedstawicielami tego środowiska uczestniczyli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz przewodnicząca i wiceprzewodnicząca sejmikowej Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Katarzyna Lubańska i Małgorzata Taranowicz.

 

– Nikt nie zna lepiej swoich słabych stron niż wy, którzy musieliście swoją słabość oswoić i nauczyć się z nią żyć. Musimy być blisko was, interesować się waszym losem, pomagać, informować o waszych prawach, wskazywać rozwiązania systemowe. Możliwości pomagania jest wiele – można wrzucać plastikowe nakrętki do metalowych serc, można być wolontariuszem, można zbierać pieniądze na najdroższe leki świata, można walczyć z wykluczeniem. Ważne, żeby nie pozostać obojętnym – mówiła prowadząca sesję przewodnicząca Elżbieta Piniewska, która w swoim wystąpieniu opowiedziała m.in. o zapoczątkowanym niedawno w naszym województwie projekcie ABC Empatii, adresowanym do najmłodszych mieszkańców.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. S. Maczka w Bydgoszczy, WTZ Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu, toruńskiej Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, WTZ „Biały Domek” przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury, WTZ Sławkowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, WTZ Brodnica, WTZ „To My” z Grudziądza oraz Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu, a także autorki inicjatywy #MocSłabości.

 

Złożone przez uczestników interpelacje zostaną przekazane właściwym instytucjom.

 

Program wydarzenia obejmował również część artystyczną, przygotowaną przez Karolinę Pałasz, absolwentkę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Inowrocławiu oraz Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

Tegoroczną, trzynastą już sesję zorganizowaliśmy we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem PFRON oraz Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 grudnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023 r.