Aktualności

fot. Filip Kowalkowski
fot. Filip Kowalkowski

Seniorzy nie zostali sami

W obliczu epidemii ważne jest, by wspierać się nawzajem i pomagać innym. Szczególną troską w tym trudnym czasie otaczamy seniorów. To właśnie im, a także osobom chorym, najbardziej zagraża koronawirus – dlatego powinny pozostawać w domach. Jednakże wielu seniorom mieszkającym samotnie nie ma im kto zrobić zakupów czy wykupić leków. To z myślą o nich uruchomiliśmy rozwiązania, dzięki którym nie będą pozostawieni sami sobie.

 

Nasza skierowana do nich pomoc ruszyła wczoraj. Chciałbym, aby był to przykład dla innych samorządów, do których jednocześnie kieruję pismo z prośbą o podobne działania. Zwłaszcza że dzięki środkom regionalnych programów operacyjnych powstało wiele nowych form i miejsc opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi – obecnie zawieszonych.

 

Z 41 domów dziennego pobytu w całym naszym regionie korzystało dotąd blisko 1,7 tysiąca osób, a 700 starszych pań i panów korzystało z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstały przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. W związku z epidemią COVID-19 zajęcia w tych placówkach zostały zawieszone, a korzystające z nich osoby starsze pozostają w domach.

 

Teraz rekomenduję i proszę, aby samorządy lokalne zmieniły profile tych projektów i nawiązały relacje z seniorami  w ich domach,  dostarczając im posiłki, robiąc zakupy czy wykupując leki. Z całą pewnością takie odwiedziny pomogą seniorom, również od strony emocjonalnej, bo często przebywają oni w domach zupełnie sami. 

 

Wczoraj dostarczyliśmy posiłki 30 seniorom w gminie Zławieś Wielka (powiat toruński) i 30 seniorom w Górznie (powiat brodnicki). Dowieźli je nasi urzędnicy, którzy są jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Beneficjenci tej pomocy to podopieczni dziennych domów opieki powstałych z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Górznie i Przysieku.  

 

 

Zadbaliśmy również o seniorów, którzy korzystają z cieszącego się dużym zainteresowaniem programu teleopieki domowej, opartej na tak zwanych bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. W etapie pilotażowym programu bransoletki otrzymało 225 seniorów. Skontaktowaliśmy się z każdym z nich, aby sprawdzić, czy nie potrzebuje naszej pomocy w zakupach i w innych kwestiach bytowych. Dziesięcioro z tej grupy zadeklarowało chęć skorzystania z naszej pomocy przy zakupach. Ich dostarczanie rozpoczęliśmy także dziś. Pozostali mają wsparcie bliskich lub sąsiadów.  

 

Podległy samorządowi województwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje projekt partnerski „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”. W ramach projektu osoby starsze korzystają z trzech podstawowych form wsparcia:

  • dziennej opieki (na obszarach wiejskich)
  • pomocy sąsiedzkiej (w miastach)
  • z usług wolontariatu opiekuńczego (w miastach na prawach powiatów).

 

Wolontariusze działają w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Wsparciem objętych jest 86 niesamodzielnych osób starszych, pomoc świadczy 86 wolontariuszy.

 

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zmodyfikowaliśmy zakres wsparcia w ramach  tego projektu. Pomoc świadczona będzie w postaci dowozu posiłków oraz zakupów żywności, leków i środków czystości.  

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

15 marca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2020 r.